logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoskie Domy Dziennego Pobytu – dobry czas, mimo wszystkoW listopadzie rozpoczęły działanie Bydgoskie Domy Dziennego Pobytu „Virtus” (zlokalizowany przy ul. Fordońskiej 120) oraz „Senectus” (zlokalizowany przy ul. Długiej 34). Ze względu na obecny czas pandemii oba działają w zmienionej formie, zgodnej z zaleceniami GIS - dokładając starań, by jak najskuteczniej wspierać seniorów w tym trudnym czasie, dbając jednocześnie o ich zdrowie i bezpieczeństwo.

Ze względu na aktualną sytuację pandemii większość działań terapeutycznych i opiekuńczych realizowanych jest w miejscach zamieszkania seniorów – wykwalifikowani opiekunowie, specjaliści i terapeuci z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zaleceń reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki, dystans itp.) odwiedzają seniorów w ich domach. Zapewniają niezbędne wsparcie (m.in. pomoc w czynnościach higienicznych, dostarczenie niezbędnych produktów, posiłków, materiałów do arteterapii itp.).

Istotna część działań Bydgoskich Domów Dziennego Pobytu realizowana jest również w formie zdalnej (głównie telefonicznie i za pośrednictwem komunikatorów internetowych). Dzięki temu seniorzy pozostają w systematycznym kontakcie m.in. z psychologami zatrudnionymi w Bydgoskim Domach Dziennego Pobytu „Virtus” i „Senectus”.

 

Niewielka część uczestników, którzy z różnych względów wymagali wsparcia w systemie opieki stacjonarnej, podzielona została na mniejsze podgrupy (maksymalnie 5-osobowe). W ramach tych pomniejszonych grup uczestniczą w zajęciach w siedzibie DDP w sposób rotacyjny, z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego typowego dla tego typu placówek. Systematyczna dezynfekcja, odpowiedni dystans, maseczki, pomiary temperatury, częste wietrzenie pomieszczeń) to podstawowe zasady, które mają zapewnić bezpieczeństwo dla podopiecznych DDP.

O rekrutacji do tej formy opieki pisaliśmy TUTAJ 

Więcej informacji z życia Bydgoskich Domów Dziennego Pobytu na profilu FACEBOOK