logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

 

 

WYNIKI WYBORÓW PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA BYDGOSZCZY NA KADENCJĘ 2020-2023.

Zgodnie z § 5 ust. 9 uchwały Nr XLVIII/1057/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy, ogłasza się wynik wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do RDPP MB.

Na kadencję 2020-2023 wybrano następujące osoby:

 1. Pan Krzysztof Badowski- zgłoszony przez Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka”, otrzymał 8 głosów.

 2. Pan Paweł Górny- zgłoszony przez Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy, otrzymał 18 głosów.

 3. Pan Adam Jaworski- zgłoszony przez Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Potrzebującym „Dzięki Wam”, otrzymał 21 głosów.

 4. Pani Beata Kobus- zgłoszona przez Chorągiew Kujawsko- Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Bydgoszcz-Miasto, otrzymała 23 głosy.

 5. Pani Anna Osińska- zgłoszona przez Stowarzyszenie Działań Artystycznych, otrzymała 14 głosów.

 6. Pani Halina Owsiannikow- zgłoszona przez Stowarzyszenie Feliks, otrzymała 17 głosów.

 7. Pan Krzysztof Rębacz- zgłoszony przez Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, otrzymał 20 głosów.

 8. Pani Małgorzata Stawicka- zgłoszona przez Fundację Nasza tradycja-nasza przyszłość, otrzymała 9 głosów.

O RADZIE:

na podstawie uchwały nr XLVIII/1057/13 z dnia 27 listopada 2013 r. Rady Miasta Bydgoszczy skład RDPP powołuje prezydent. Rada liczy 16 członków, w tym: czterech przedstawicieli Rady Miasta Bydgoszczy, czterech przedstawicieli prezydenta Bydgoszczy oraz ośmiu przedstawicieli działających w mieście organizacji pozarządowych.

Do zadań  Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:

  • opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych