logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Biuro Aktywności Społecznej

ul. Gdańska 5 (piętro I)
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (BCOPW)

Telefony:
sekretariat 52 58 59 445
52 58 58 727
52 58 59 237
52 58 59 273
52 58 59 506
52 58 59 109
52 58 58 963
52 58 58 498

e- mail: ngo@um.bydgoszcz.pl

Struktura Biura (KLIKNIJ)

FACEEBOK FANPAGE:

www.facebook.com/bydngo/
www.bydgoszcz.pl/bcopw