logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zawsze aktualne informacje o proponowanym wsparciu dla III sektora znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.bcopw.pl oraz na portalu Facebook: https://www.facebook.com/bydngo

Wszystkich zainteresowanych dyżurami, konsultacjami, szkoleniami oraz indywidualnym poradnictwem prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy z Zespołem ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Urzędu Miasta Bydgoszczy (tel. 52-58-59-445 - Sekretariat lub adres e-mail: ngo@um.bydgoszcz.pl).

Patronat Prezydenta (więcej ...)

Rada Działalności Pożytku Publiczego Miasta Bydgoszczy (więcej ...)

Materiały promocyjne (więcej ...)

Roczne programy współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wraz z sprawozdaniami (więcej)