logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

„Seniorzy w akcji” - zrealizuj swój pomysłTrwa nabór do 15. edycji konkursu „Seniorzy w akcji”. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" zaprasza osoby starsze i tandemy międzypokoleniowe do zgłaszania pomysłów na aktywności, będące odpowiedzią na aktualne problemy społeczne, w tym włączające migrantów i uchodźców z Ukrainy i innych miejsc.

W tegorocznej edycji poszukiwane są pomysły na projekty społeczne, które:

  • wspierają osoby z doświadczeniem migracji, sprzyjają integracji cudzoziemców przybywających do Polski i przebywających już na terenie naszego kraju oraz pomagają włączać te osoby w życie społeczności lokalnych;
  • mają charakter antydyskryminacyjny, promują wielokulturowość, zagadnienia z zakresu praw człowieka i tolerancję;
  • wychodzą naprzeciw potrzebom najstarszych mieszkańców lokalnych społeczności, osób w tzw. czwartym wieku;
  • wykorzystują nowe technologie w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym (np. narzędzia internetowe, komunikatory, aplikacje mobilne itp.);
  • wspierają aktywność starszych mężczyzn;
  • angażują osoby starsze na rzecz środowiska i klimatu;Jak co roku organizatorzy oferują nie tylko dotacje (w wysokości od 10 tys. do 15 tys. złotych), ale także wsparcie merytoryczne.

Nabór trwa do 15 kwietnia 2022 r.

Więcej informacji na stronie organizatora: WWW.SENIORZYWAKCJI.PL