logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Osiedle Flisy - jednostka pomocnicza MiastaOrgan uchwałodawczy - Rada Osiedla Flisy

Kadencja: 11 stycznia 2017 - 11 stycznia 2021 zakończona

ZARZĄD OSIEDLA FLISY

Przewodnicząca Zarządu Osiedla: Teresa Misiewicz

Adres siedziby: ul.Mińska 2 A

Dyżur: druga środa miesiąca w godz. 17.00 – 18.00

 

Utworzenie Osiedla:

  • Uchwała Nr XXVIII/307/92 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 15  października 1992 r. w sprawie utworzenia Osiedla Czyżkówko – Flisy jako jednostki pomocniczej Gminy Miejskiej Bydgoszczy.
  • Uchwała Nr XVIII/214/95 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 25 października 1995 r. w sprawie podziału Osiedla Czyżkówko – Flisy na Osiedle Czyżkówko i Osiedle Flisy.

Granica Osiedla Flisy: 

  • Granica Osiedla biegnie od styku Kanału Bydgoskiego z ul. Grunwaldzką i północną linią torów kolejowych Bydgoszcz – Inowrocław do kanału i tym kanałem w kierunku zachodnim do skrzyżowania się ul.Kruszyńskiej z ul.Mińską, następnie w kierunku północnym do ul. Grunwaldzkiej i tą ulicą w kierunku wschodnim do Kanału Bydgoskiego.

Osiedle Flisy obejmuje następujące ulice:  

  • Aleksandra Kamińskiego, Czyste Pola, Elbląska, Flisacka, Grunwaldzka od nr 163 do nr 231 (numery nieparzyste), Józefa Bronikowskiego od nr 1 do nr 37 i od nr 2 do nr 16A, ks. Stanisława Streicha,  Mińska od nr 1 do nr 103 i od nr 2 do nr 100, Mławska, Okopowa, Plonowa, Przy Parku, Studzienna, Śluzowa, Wodna, Zachodnia, Zielona, Źródlana.