logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Specjalistyczne usługi opiekuńczeUsługi opiekuńcze oraz specjalistyczne mają pomóc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. Taka pomoc przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Mogą być one przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze mogą obejmować pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach, kąpanie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - np. pielęgnacja wspierająca proces leczenia, rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub zaleceniami specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii jest szczególnym rodzajem usług dostosowanych do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Są one świadczone przez specjalistów np. pielęgniarki, rehabilitantów, fizjoterapeutów. Seniorzy mogą także m.in. skorzystać z Domów Dziennego Pobytu. Zapewniają one, często osobom samotnym i niepełnosprawnym, opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zakres usług obejmuje w szczególności: aktywizację fizyczną i umysłową, możliwość zaspokajania swoich potrzeb higienicznych, rozwijanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych, poprawę sprawności manualnej poprzez terapię zajęciową.

Mieszkańcy Bydgoszczy mogą skorzystać z pobytu w jednym z dwóch Domów: Domu Dziennego Pobytu „Kapuściska" przy ul. Kapuściska 10, dysponującego 65 miejscami i sprawującym też opiekę na osobami z choroba Alzheimera oraz Domu Dziennego Pobytu „Senior" przy ul. Jodłowej 14 przeznaczonego dla 55 osób. Uczestnicy tej formy wsparcia spędzają tam dzień, mają realizowane różnego rodzaju atrakcje, warsztaty, w tym też artystyczne. Zapewniony jest także posiłek oraz opieka psychologiczna.

Informacje pod tel. (52) 321 55 35