logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

„Bydgoskie Autografy” 2024Znasz osobę, która w sposób szczególny przyczynia się do promocji miasta i kształtowania jego pozytywnego wizerunku? Zgłoś tę kandydaturę do Bydgoskich Autografów. Na propozycje czekamy do 20 sierpnia br.

Bydgoskie Autografy to forma wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla Miasta – działających na rzecz jego promocji, będących ambasadorami Bydgoszczy w Polsce i na świecie. Od 2007 roku swój podpis w Alei Autografów na ulicy Długiej pozostawiło kilkadziesiąt osobistości, reprezentujących wiele dziedzin społecznej i zawodowej aktywności. Są wśród nich znani sportowcy, politycy, filmowcy, lekarze, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata kultury m.in. Irena Szewińska, Magdalena Fularczyk-Kozłowska, Adam Sowa, Maciej Figas, Krzysztof Herdzin, Leonard Pietraszak, Tomasz Gollob, bracia Marek i Tomasz Sekielscy, bracia Roman, Czesław, Ryszard i Stanisław Abramczykowie.

Wszyscy dotychczasowi laureaci Bydgoskich Autografów.

Zachęcamy do skorzystania bezpośrednio z formularza online, dostępnego TUTAJ. Do formularza elektronicznego należy dołączyć rekomendację (o której niżej) w jednym z dowolnych formatów: pdf, jpg, png, odt, gif, doc.

Zgłoszenia kandydatury można również dokonać poprzez wypełnienie FORMULARZA DO POBRANIA oraz dostarczenie lub przesłanie go pocztą na adres Urzędu Miasta (ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz) lub drogą elektroniczną, na adres: autografy@um.bydgoszcz.pl

Jeden wnioskodawca może zgłosić maksymalnie trzy kandydatury.

W ubiegłym roku zmieniły się zasady zgłaszania kandydatur – aby zgłoszenie było ważne, niezbędne jest dołączenie rekomendacji: organizacji pożytku publicznego, fundacji, klubu sportowego, organizacji studenckiej, izby zawodowej, koła naukowego, instytucji kultury, placówki oświatowej bądź uczelni.

Więcej o zasadach zgłaszania kandydatur - Zarządzenia nr 409/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Każdy może zgłosić swoją propozycję i współdecydować o tym, kto w tym roku zostanie uhonorowany Bydgoskim Autografem.
Te wyjątkowe wyróżnienia trafiają do osób żyjących. Na Państwa propozycje czekamy do 20 sierpnia br.