logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bezpłatne badania słuchuSeniorze! Słyszałeś?

Wadę słuchu ma co piąty Polak.

Niestety przez wielu z nas problem ten jest bagatelizowany. Seniorzy często nie zdają sobie sprawy, że ich słuch wymaga korekcji, co w znacznym stopniu, pozytywnie wpłynąć może na jakość codziennego życia, w tym przede wszystkim relacji społecznych.

Pozwól sobie pomóc.

Z okazji Bydgoskiego Dnia Seniora, dzięki uprzejmości Firmy Modelowanie Słuchu, partnera programu Bydgoska Karta Seniora, zapraszamy na bezpłatną diagnozę.

Badanie słuchu prowadzone będzie we wtorek
19 października, w godzinach południowych,
przy ul. Gdańskiej 5 (Bydgoskie Centrum
Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu).
Liczba miejsc jest ograniczona.
Rejestracja prowadzona jest telefonicznie

693 352 179

www.modelowaniesluchu.pl