logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Utrzymanie i rozwijanie działalności bydgoskich instytucji kultury jest podstawową formą prowadzenia działalności kulturalnej Samorządu Miasta. 
Do najważniejszych zadań instytucji kultury należy m.in:
- rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców;
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
- pogłębianie zainteresowań wiedzą i sztuką.

Obecnie w Bydgoszczy funkcjonuje 10 instytucji kultury:
- Galeria Miejska bwa;
- Miejskie Centrum Kultury;
- Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego;
- Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy;
- Teatr Kameralny im. Wandy Rucińskiej w Bydgoszczy;
- Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera;
- Opera Nova;
- Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego;
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury;
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dra Witolda Bełzy.