logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

9 kwietnia 2018 roku w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu odbył się III NieKongres Animatorów Kultury. Zwieńczeniem Kongresu było podpisanie Samorządowej Karty dla Kultury. Karta ramowo określa zasady i reguły współdziałania pomiędzy animatorami kultury a lokalnymi władzami, wskazując na wzajemne korzyści płynące ze współpracy.
Zasady w niej zawarte zostały wypracowane w toku kilkumiesięcznych prac zespołu animatorów i samorządowców, przygotowujących jednocześnie program i przesłanie NieKongresu. W dziesięciu punktach sformułowano wzajemne zobowiązania, których wypełnianie powinno być, zdaniem inicjatorów Karty, fundamentem współpracy na rzecz społeczności lokalnych.
Do podpisania dokumentu zaproszeni zostali prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz ich zastępcy – członkowie zarządów miast i gmin całej Polski, a w gronie pierwszych sygnatariuszy znaleźli się m.im. przedstawiciele samorządów Bydgoszczy, Łodzi i Poznania.