logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dyżur Bydgoskiej Rady SeniorówDyżur Bydgoskiej Rady Seniorów - okazja aby zadać pytanie, aby zgłosić potrzebę zmian, aby zaproponować ciekawe rozwiązanie czy zaangażować się w tworzenie w mieście społecznego klimatu przyjaznego osobom starszym. Prosimy o zgłaszanie zarówno interwencji, jak i propozycji nowości i zmian ułatwiających codzienne życie seniorów w naszym mieście. Oczekujemy także rozmów interwencyjnych, wszędzie tam, gdzie odczuwamy zagrożenie dyskryminacją ze względu na wiek czy stan zdrowia.

We wtorek 7 czerwca, w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Gdańskiej 5,
w godzinach 11.00-13.00, na seniorów czekać będą w sali nr 4
reprezentanci Bydgoskiej Rady Seniorów,
organu doradczego i opiniodawczego przy Prezydencie Miasta.

Dyżur telefoniczny pełnić będzie w tym czasie także
Przewodnicząca Rady, Pani Maria Gałęska.

telefon 52 5859 288