logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 5 lipca 2022 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 4 lipca 2022 r. do godz. 600 dnia 5 lipca 2022 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 23 zgłoszenia w tym 2 pożary, 19 miejscowych zagrożeń, 2 alarmy fałszywe.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 16 (Miasto Bydgoszcz – 12, Gmina Koronowo – 1, Gmina Sicienko – 2, Gmina Dobrcz – 1).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: bez awarii.

7. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 137 cm (-1), Brda stan 200 cm (+1);

8. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 304 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 23 zgłoszenia;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 133 interwencje;
3. 986 – Straż Miejska – 73 zgłoszenia, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 5;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 75 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 14 zgłoszeń w tym:
     awaria oświetlenia dróg – 4, planowane prace w infrastrukturze – 2, uszkodzenie dróg i poboczy – 5, wypadki problemy komunikacyjne – 2, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 1;

b) inne zagrożenia – 50 zgłoszeń w tym:
• awarie – 1 (telekomunikacyjne – 1);
• ochrona środowiska – 2 (inne zanieczyszczenia – 1, zanieczyszczenie powietrza – 1);
• weterynaria – 17 (inne zwierzęta – 2, martwe zwierzęta – 1, ranne ptaki – 9, zagrożenia dziki – 3, odstrzał/ zanęcanie – 2);
• społeczne – 1 (osoby poszukiwane – 1);
• zagrożenia – 3 (brak dostępu do mieszkania – 1, zagrożenia pożarowe – 2);
• żywiołowe – 26 (zagrożenia związane z drzewami – 26);

c) inne działania – 11 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 2 (RTV + prasa – 2, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 2);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 2;
• inne działania – 1;
• planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 5;
• zgromadzenia publiczne – 1 (zgłoszenia zgromadzeń – 1).

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego