logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 28 listopada 2023 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 27 listopada 2023 r. do godz. 600 dnia 28 listopada 2023 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 13 zgłoszeń w tym 3 pożary, 9 miejscowych zagrożeń, 1 fałszywy alarm.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 12 (Miasto Bydgoszcz – 9, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 1, Gmina Koronowo – 1, Gmina Sicienko – 1, Gmina Dobrcz – 0).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: w godzinach 8:15-13:30, ul. Aleje Mickiewicza, Plac Weyssenhoffa, planowane wyłączenie wody – 4 budynki; w godzinach 8:00-12:30, ul. Nakielska, planowane wyłączenie wody – 86 budynków.

7. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 362 cm (+57), Brda stan 169 cm (=);

8. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 261 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 13 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 130 interwencji;
3. 986 – Straż Miejska – 75 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 7;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 43 zgłoszenia w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 16 zgłoszeń w tym:
awaria oświetlenia dróg – 6, awaria sygnalizacji świetlnej – 1, prace w infrastrukturze – 2, uszkodzenie dróg i poboczy – 1, wypadki problemy komunikacyjne – 4, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 2;

b) inne zagrożenia – 19 zgłoszeń w tym:
• awarie – 3 (sieci ciepłowniczej – 1, telekomunikacyjne – 2);
• ochrona środowiska – 2 (inne zanieczyszczenia – 2);
• weterynaria – 6 (martwe zwierzęta – 2, ranne ptaki – 3, zagrożenia lisy – 1);
• zagrożenia – 3 (brak dostępu do mieszkania – 2, zagrożenia pożarowe – 1);
• żywiołowe – 5 (zagrożenia związane z drzewami – 3, zalania i podtopienia ulic i mieszkań – 2);

c) inne działania – 8 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 1 (RTV + prasa – 1, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• inne działania – 1;
• OKB – potwierdzenia gotowości – 1;
• planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 4;
• zgromadzenia publiczne – 1 (zgłoszenia zgromadzeń – 1).

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego