logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 28 lipca 2021 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 27 lipca 2021 r. do godz. 600 dnia 28 lipca 2021 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 9 zgłoszeń w tym 2 pożary, 6 miejscowych zagrożeń , 1 fałszywy alarm.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 13  (Miasto Bydgoszcz – 6, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 2, Gmina Koronowo – 3, Gmina Dobrcz – 2).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: w godzinach 8:00-11:30, ul. Żwirki i Wigury, Gołębia, Potockiego, planowane wyłączenie, bez wody 3 bloki, 10 domków jednorodzinnych; w godzinach 8:00-15:30, ul. Sowińskiego, Sobieskiego, planowane wyłączenie, bez wody 10 kamienic, koszary Żandarmerii Wojskowej.

7. Zachorowania i zatrucia: brak.

8. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 201 cm (-4), Brda stan 203 cm (+5);

9. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa –278 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 9 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 138 interwencji;
3. 986 – Straż Miejska – 76 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 10;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 55 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 15 zgłoszeń w tym:
awaria oświetlenia dróg – 1, niezabezpieczone studzienki – 1, planowane prace w infrastrukturze – 2, uszkodzenie dróg i poboczy – 4, uszkodzone znaki drogowe – 4, zanieczyszczenie jezdni, chodnika –  3;

b) inne zagrożenia – 32 zgłoszenia w tym:
• awarie – 3 (energetyczna – 1, telekomunikacyjne – 1, wodociągowe i kanalizacyjne – 1);
• weterynaria – 19 (inne zwierzęta – 3, martwe zwierzęta – 4, ranne ptaki – 8, roje owadów – 2,
sarny, jelenie, łosie – 1, zagrożenia dziki – 1);
• zagrożenia –  4 (brak dostępu do mieszkania – 1, zagrożenia pożarowe – 1, zdarzenia z monitoringu – 2);
• żywiołowe – 6  (pożary terenów zielonych – 1, zagrożenia związane z drzewami – 5);
• 
c) inne działania – 8 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 2 (RTV + prasa – 2, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 2);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 1;
• inne działania – 1;
• planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 3;
• udzielenie informacji – 1.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego