logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 18 października 2021 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 17 października 2021 r. do godz. 600 dnia 18 października 2021 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii. 
• Zagrożenia pożarowe: 5 zgłoszeń w tym 4 miejscowe zagrożenia, 1 alarm fałszywy.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 9 (Miasto Bydgoszcz – 5, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 0, Gmina Koronowo – 2, Gmina Sicienko – 2, Gmina Dobrcz – 0).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: bez awarii – informacja telefoniczna.

7. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 210 cm (-1), Brda stan 146 cm (+2);

8. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 241 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 5 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 150 interwencji;
3. 986 – Straż Miejska – 62 zgłoszenia, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 6;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 24 zgłoszenia w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 4 zgłoszenia w tym:
awaria oświetlenia dróg – 2, uszkodzone znaki drogowe – 1, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 1;

b) inne zagrożenia – 16 zgłoszeń w tym:
• budowlane – 1 (zagrożenia remontowo - budowlane – 1);
• weterynaria – 11 (martwe zwierzęta – 4, psy i koty – 2, ranne ptaki – 4, roje owadów – 1);
• zagrożenia – 4 (zagrożenia pożarowe – 2, tlenek węgla – 2);

c) inne działania – 4 zgłoszenia w tym:
• ostrzeżenia – 1 (RTV + prasa – 1, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 1);
• udzielanie informacji – 1,
• zgromadzenia publiczne – 2 (zgłoszenia zgromadzeń – 2).

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego