logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 31 października 2020 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 30 października 2020 r. do godz. 600 dnia 31 października 2020 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 7 zgłoszeń w tym 7 miejscowych zagrożeń.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 15 (Miasto Bydgoszcz – 14, Gmina Koronowo – 1).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: bez awarii.
7. Zachorowania i zatrucia: brak.

8. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 277 cm (-11), Brda stan 179 cm (-3);

9. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 652 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 7 zgłoszeń;
2. 999 – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego – 441 wezwań;
3. 986 – Straż Miejska – 55 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 2;
4. 997 – Komenda Miejska Policji – 114 interwencji;

5. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 35 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 10 zgłoszeń w tym:
     awaria oświetlenia dróg – 3, awaria sygnalizacji świetlnej – 1, uszkodzenie dróg i poboczy – 1,  wypadki problemy komunikacyjne – 4, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 1;

b) inne zagrożenia – 14 zgłoszeń w tym:
• weterynaria – 1 (martwe zwierzęta – 1);
• zagrożenia – 8 (brak dostępu do mieszkania – 1, zagrożenia pożarowe – 1, epidemiologiczne – 6);
• awarie – 4 (energetyczne – 3, wodociągowe i kanalizacyjne – 1);
• żywiołowe – 1 (zagrożenia związane z drzewami – 1);

c) inne działania – 11 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 1 (RTV + prasa – 1, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 1);
• planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 4;
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 3;
• OKB – potwierdzenia gotowości – 3.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego