logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 27 stycznia 2022 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 26 stycznia 2022 r. do godz. 600 dnia 27 stycznia 2022 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
•    Zagrożenia pożarowe: 6 zgłoszeń w tym 5 miejscowych zagrożeń, 1 fałszywy alarm.
•    Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3.    991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 8 (Miasto Bydgoszcz – 7, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 0, Gmina Koronowo – 0, Gmina Sicienko – 1, Gmina Dobrcz – 0).
4.    992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5.    993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6.    994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: bez awarii.

7.    Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 239  cm (+7), Brda stan 160 cm (-3);

8.    Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 202 w tym:

1.    998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 6 zgłoszeń;
2.    997 – Komenda Miejska Policji – 106 interwencji;
3.    986 – Straż Miejska – 59 zgłoszeń.

4.    52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 31 zgłoszeń w tym:

a)    sytuacja na drogach i ulicach – 10 zgłoszeń w tym:
        awaria oświetlenia dróg – 2, niezabezpieczone studzienki – 2, planowane prace w infrastrukturze – 1, uszkodzenie dróg i poboczy – 1, uszkodzone znaki drogowe – 1, wypadki problemy komunikacyjne –1, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 2;

b)    inne zagrożenia – 14 zgłoszeń w tym:
•    awarie – 1 (windy – 1);
•    materiały niebezpieczne – 2 (ładunek wybuchowy – 2);
•    weterynaria – 6 (inne zwierzęta – 1, martwe zwierzęta – 3, ranne ptaki – 1, ODSTRZAŁ/ZANĘCANIE – 1);
•    zagrożenia – 4 (brak dostępu do mieszkania – 1, epidemiologiczne – 3);
•    żywiołowe – 1 (zagrożenia związane z drzewami – 1);

c)    inne działania – 7 zgłoszeń w tym:
•    działania ratowniczo – zabezpieczające – 4;
•    inne działania – 1;
•    planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 2.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego