logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 31 marca 2023 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 30 marca 2023 r. do godz. 600 dnia 31 marca 2023 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 13 zgłoszeń w tym 6 pożarów, 7 miejscowych zagrożeń.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 7 (Miasto Bydgoszcz – 4, Gmina Koronowo – 1, Gmina Sicienko – 2).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: prace na sieci ciepłowniczej przy ul. Wojska Polskiego, do godzin nocnych w dniu 31.03.2023 r.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: w godzinach 8:15 - 11:00 ul. Witebska, Odrzańska, planowane wyłączenie, bez wody 13 budynków; w godzinach 18:40 – 22:00 ul. Bohaterów Kragujewca, awaryjne wyłączenie, bez wody 1 blok.

7. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 321 cm (+6), Brda stan 161 cm (=);

8. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 282 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 13 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 135 interwencji;
3. 986 – Straż Miejska – 93 zgłoszenia, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 6;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 41 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 4 zgłoszenia w tym:
planowane prace w infrastrukturze – 3, wypadki utrudnienia komunikacyjne – 1;

b) inne zagrożenia – 26 zgłoszeń w tym:
• awarie – 3 (telekomunikacyjne – 2, wodociągowe i kanalizacyjne – 1);
• materiały niebezpieczne – 1 (ładunek wybuchowy – 1);
• ochrona środowiska – 1 (inne zanieczyszczenia – 1);
• weterynaria – 8 (martwe zwierzęta – 5, psy i koty – 1, ranne ptaki – 1, ODSTRZAŁ / ZANĘCANIE – 1);
• zagrożenia – 12 (brak dostępu do mieszkania – 2, zagrożenia pożarowe – 9, tlenek węgla – 1);
• żywiołowe – 1 (zagrożenia związane z drzewami – 1);

c) inne działania – 11 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 1 (RTV + prasa – 1, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 1);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 1;
• ćwiczenia – 1;
• OKB – potwierdzenia gotowości – 4;
• planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 4.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego