logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 30 maja 2024 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 29 maja 2024 r. do godz. 600 dnia 30 maja 2024 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 7 zgłoszeń w tym 1 pożar, 3 miejscowe zagrożenia, 3 alarmy fałszywe.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 10 (Miasto Bydgoszcz – 3, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 1, Gmina Koronowo – 4, Gmina Sicienko – 1, Gmina Dobrcz – 1).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: bez awarii.

7. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 182 cm (-7), Brda stan 177 cm (+1);

8. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 275 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 7 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 144 interwencje;
3. 986 – Straż Miejska – 77 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 4;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 47 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 4 zgłoszenia w tym:
     awaria oświetlenia dróg – 1, awaria sygnalizacji świetlnej – 1, planowane prace w infrastrukturze – 1, wypadki utrudnienia komunikacyjne – 1;

b) inne zagrożenia – 25 zgłoszeń w tym:
• awarie – 1 (energetyczna – 1);
• ochrona środowiska – 1 (inne zanieczyszczenia – 1);
• weterynaria – 18 (inne zwierzęta – 2, martwe zwierzęta – 6, odstrzał / zanęcanie – 2, ranne ptaki – 7, roje owadów – 1);
• zagrożenia – 4 (brak dostępu do mieszkania – 1, zdarzenia z monitoringu – 3);
• żywiołowe – 1 (pożary terenów zielonych – 1);

c) inne działania – 18 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 7 (RTV + prasa – 0, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 2;
• udzielenie informacji – 3;
• OKB – potwierdzenia gotowości – 1;
• planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 5.

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego