logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 18 kwietnia 2021 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 17 kwietnia 2021 r. do godz. 600 dnia 18 kwietnia 2021 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 13 zgłoszeń w tym 4 pożary, 9 miejscowych zagrożeń.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 8 (Miasto Bydgoszcz – 5, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 1, Gmina Koronowo – 1, Gmina Sicienko – 1, Gmina Dobrcz – 0).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: w godzinach 14:00-19:50 ul. Hetmańska – awaryjne wyłączenie, bez wody 16 budynków.
7. Zachorowania i zatrucia: brak.

8. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 275 cm (+6), Brda stan 135 cm (-16);

9. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 304 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 13 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 161 interwencji;
3. 986 – Straż Miejska – 82 zgłoszenia, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 8;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 48 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 11 zgłoszeń w tym:
     niezabezpieczone studzienki – 1, planowane prace w infrastrukturze – 3, uszkodzenie dróg i poboczy – 1, uszkodzenie figur, pomników – 2, uszkodzone znaki drogowe – 2, wypadki problemy komunikacyjne – 2;

b) inne zagrożenia – 27 zgłoszeń w tym:
• awarie – 3 (windy – 1, telekomunikacyjne – 1, wodociągowe i kanalizacyjne – 1);
• weterynaria – 15 (martwe zwierzęta – 3, psy i koty – 1, ranne ptaki – 2, sarny, jelenie, łosie – 3, zagrożenia dziki – 6);
• społeczne – 1 (osoby poszukiwane – 1);
• zagrożenia – 6 (epidemiologiczne – 2, zagrożenia pożarowe – 4);
• żywiołowe – 2 (zalania i podtopienia ulic i mieszkań – 2);

c) inne działania – 10 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 2 (RTV + prasa – 2, SMS – 2, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 2);
• działania ratowniczo – zabezpieczające – 4;
• planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 2;
• zgromadzenia publiczne – 2 (zgłoszenia zgromadzeń – 2).

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego