logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Raport dobowy MiastoBydgoszcz, dnia 29 listopada 2022 r.

INFORMACJA
o sytuacji na terenie Miasta Bydgoszczy
za dobę od godz. 600 dnia 28 listopada 2022 r. do godz. 600 dnia 29 listopada 2022 r.

1. Nadzwyczajne wypadki i klęski żywiołowe: brak.

2. Sytuacja w poszczególnych rodzajach zagrożeń:
• Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach: bez awarii.
• Awarie urządzeń i instalacji: bez awarii.
• Awarie budowlane: bez awarii.
• Zagrożenia pożarowe: 12 zgłoszeń w tym 4 pożary, 6 miejscowych zagrożeń, 2 alarmy fałszywe.
• Zakłócenia porządku publicznego: bez zakłóceń.

3. 991 – pogotowie energetyczne: bez awarii. Niskie napięcie – 9 (Miasto Bydgoszcz – 8, Gmina Nowa Wieś Wlk. – 0, Gmina Koronowo – 0, Gmina Sicienko – 0, Gmina Dobrcz – 1).
4. 992 – pogotowie gazownicze: bez awarii.
5. 993 – pogotowie ciepłownicze: bez awarii.
6. 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne: bez awarii.

7. Zagrożenia powodziowe: Wisła stan 158 cm (=), Brda stan 141 cm (-22);

8. Ilość przyjętych interwencji przez służby dyżurujące w Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa – 263 w tym:

1. 998 – Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej – 12 zgłoszeń;
2. 997 – Komenda Miejska Policji – 119 interwencji;
3. 986 – Straż Miejska – 86 zgłoszeń, w tym z monitoringu wizyjnego Miasta – 5;

4. 52 58 59 888 – Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 46 zgłoszeń w tym:

a) sytuacja na drogach i ulicach – 15 zgłoszeń w tym:
     awaria oświetlenia dróg – 3, awaria sygnalizacji świetlnej – 2, planowane prace w infrastrukturze – 4, wypadki utrudnienia komunikacyjne – 3, zanieczyszczenie jezdni, chodnika – 3;

b) inne zagrożenia – 24 zgłoszenia w tym:
• ochrona środowiska – 2 (inne zanieczyszczenia – 2);
• akcja zima – 1 (ulice – 1);
• społeczne – 1 (problemy rodzinne – pomoc – 1);
• materiały niebezpieczne – 1 (ładunek wybuchowy – 1);
• weterynaria – 9 (inne zwierzęta – 1, martwe zwierzęta – 2, ranne ptaki – 4, sarny, jelenie, łosie – 2);
• zagrożenia – 9 (brak dostępu do mieszkania – 2, zagrożenia pożarowe – 5, tlenek węgla – 1, zdarzenia z monitoringu – 1);
• żywiołowe – 1 (zagrożenia związane z drzewami – 1);

c) inne działania – 7 zgłoszeń w tym:
• ostrzeżenia – 0 (RTV + prasa – 0, SMS – 0, CB Radio – 0, służby bezpieczeństwa i ratownicze – 0);
• OKB – potwierdzenia gotowości – 2;
• planowane i awaryjne wyłączenia prądu (wentylowani) – 4;
• zgromadzenia publiczne – 1 (zgłoszenia zgromadzeń – 1).

Dyżurny
Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego