logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

III Konferencja Miejskich Rad SeniorówW sierpniu odbyła się III Konferencja Miejskich Rad Seniorów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie spotkania zorganizowanego w Inowrocławiu poruszono szereg ważnych i interesujących problemów nurtujących środowisko senioralne. Zwrócono uwagę na potrzebę kontynuacji tego typu spotkań w przyszłości.

 

Ważną kwestią było przedstawienie projektów zrealizowanych na rzecz seniorów w regionie. W imieniu Bydgoskiej Rady Seniorów głos zabrała przewodnicząca Bydgoskiej Rady Seniorów, Pani Maria Gałęska, która przybliżyła działania miasta Bydgoszczy i Rady na rzecz lokalnego środowiska seniorów. Organizatorem spotkania była Miejska Rada Seniorów w Inowrocławiu. Konferencja odbyła się w gościnnych progach Instytutu Prymasa Józefa Glempa.