logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Impreza na Wyspie MłyńskiejChcesz zorganizować imprezę na Wyspie Młyńskiej?

Jesteś organizatorem wydarzenia kulturalnego, koncertu, festynu, pikniku… i chcesz, aby odbyło się ono na Wyspie Młyńskiej?  Pamiętaj! Potrzebna jest zgoda Biura Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą.

KALENDARIUM 2024 - aktualizowany

Wypełnij wniosek (do pobrania TUTAJ), zaznacz rozstawienie elementów wydarzenia na mapce oraz załącz wyciąg z KRS informujący o osobach uprawnionych do podpisania umowy i przyślij pocztą do Urzędu Miasta Bydgoszczy, Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą, ul. Jezuicka1, 85-102 Bydgoszcz, przynieś osobiście do Biura Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą, pokój 106A (I piętro) lub wyślij mailem - bp@um.bydgoszcz.pl.

Wniosek (wraz z załącznikami) należy  dostarczyć minimum na 6 tygodni przed planowanym terminem imprezy.

W ciągu 2 tygodni od terminu złożenia wniosku organizator zostanie poinformowany o decyzji, dotyczącej użyczenia terenu. Pozytywna odpowiedź będzie skutkowała podpisaniem umowy na użyczenie Wyspy Młyńskiej  pomiędzy organizatorem imprezy a Wydziałem Gospodarki Komunalnej (mapa terenu TUTAJ).

Załącznik nr 3  Oświadczenie Organizacje Pozarządowe

Załącznik nr 5  Tabela dziennych stawek opłat za udostępnienie nieruchomości na organizację imprez odpłatnych na terenie Wyspy Młyńskiej

Załącznik nr 6  Oświadczenie samochody na Wyspie Młyńskiej

Wzór umowy użyczenia TUTAJ

Wzór umowy najmu TUTAJ

 

Aktualne Zarządzenie PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY TUTAJ
w sprawie zasad udostępniania nieruchomości gruntowych na terenie Wyspy Młyńskiej pod organizację przedsięwzięć kulturalnych i rozrywkowych, ujętych w harmonogramie przygotowywanym przez Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą.
Zapraszamy do współpracy!