logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dla kogo darmowa komunikacja miejska?Często pytacie Państwo o to, na jakie zniżki w komunikacji miejskiej liczyć mogą seniorzy. Najlepszą wiadomość mamy dla osób, które ukończyły 65. rok życia – wszystkimi miejskimi tramwajami i autobusami jeździć możecie za darmo, okazując dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek.

Osoby młodsze również liczyć mogą na zniżki w opłatach. Poniżej przedstawiamy wyciąg z wykazu uprawnień do ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy. Określamy także, jaki dokument należy mieć przy sobie i okazać kontrolerowi w przypadku korzystania z ulgi.

Osobami uprawnionymi do 50% zniżki przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych, czasowych i okresowych są:

  • Emeryci – po ukończeniu odpowiednio: 55 lat - w przypadku kobiet i 60 lat - w przypadku mężczyzn
  • Osoby mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

na podstawie ważnej legitymacji emeryta-rencisty wydanej przez organy emerytalno-rentowe wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej

  • Wdowy i wdowcy otrzymujący rentę rodzinną

na podstawie decyzji organu emerytalno-rentowego o przyznaniu świadczenia wraz z dokumentem tożsamości osoby uprawnionej

Stuprocentowa ulga w opłatach za przejazdy – czyli jazda za darmo, bez biletu – przysługuje osobom, które ukończyły 65. rok życia. WAŻNE jednak, aby w trakcie przejazdu mieć przy sobie dowód osobisty bądź inny dokument tożsamości potwierdzający wiek.

(stan na marzec 2021)

Warto zapoznać się pełną listą zniżek, dostępną na stronie zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Według przepisów ulgi przysługują także weteranom, kombatantom, czy osobom niepełnosprawnym. LISTA ZNIŻEK