logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Małe Granty SenioralneTrwa nabór wniosków w kolejnej edycji „Małych Grantów Senioralnych”. To jedna z najprostszych form wsparcia finansowego dla organizacji działających na rzecz osób starszych mieszkających w Bydgoszczy. Do końca roku przekażemy zainteresowanym, aktywnie działającym stowarzyszeniom 55 tysięcy złotych.

Wnioskowanie o mały grant w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest okazją do otrzymania do 10 tysięcy złotych na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Organizacje proponują różnorodne, często innowacyjne form aktywizacji seniorów. Wszystkie zgłaszane w tej edycji projekty respektować muszą ograniczenia sanitarne związane z trwającą epidemią.

Zachęcamy do zgłaszania projektów społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, profilaktycznych i innych, które w interesujący sposób wzbogacać będą lokalną ofertę zajęć i aktywności osób starszych. O realizowanych projektach informować będziemy ba bieżąco w dziale SENIORZY

Oferty należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl,
według zasad określonych w OGŁOSZENIU