logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

 

W ramach mecenatu nad twórcami kultury corocznie od 1995 roku przyznawane są: Nagroda Artystyczna oraz dwa stypendia artystyczne Prezydenta Miasta.

Podstawą przyznania wyróżnień jest Uchwała Nr IX/86/95 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 roku o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką, zmieniona Uchwałą Nr XXX/429/96 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 września 1996 roku, Uchwałą Nr XLII/903/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2005 roku oraz Uchwałą Nr LXIX/1314/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 roku.

Nagrody oraz stypendia przyznaje Prezydent Miasta Bydgoszczy na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych.

Wnioski o przyznanie Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta wraz z uzasadnieniem można składać w terminie do dnia 19 lutego każdego roku.

Kandydatów do Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta mogą zgłaszać:
- związki twórcze;
- instytucje kultury;
- uczelnie artystyczne;
- osoby fizyczne.

Wnioski o przyznanie stypendiów artystycznych wraz z uzasadnieniem można składać w terminie do dnia 19 stycznia każdego roku.

Kandydatów do stypendiów artystycznych mogą zgłaszać:
- związki twórcze;
- instytucje kultury;
- uczelnie artystyczne.