logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury

 

 

Przewodniczący - Remigiusz Zawadzki
kdo.kultura.bydgoszcz@gmail.com

Adres do korespondencji:
Biuro Kultury Bydgoskiej
ul. Sielanka 8A, 85-073 BydgoszczKomisja jest  organem o charakterze inicjatywnym i doradczym, złożonym z bydgoskich przedstawicieli artystów, twórców i animatorów, skupionych w bydgoskich organizacjach pozarządowych działających na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury. Utworzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury stanowi realizację jednego z zadań określonych w „Strategii Rozwoju Kultury Miasta Bydgoszczy na lata 2017-2026”, przyjętej Uchwałą Rady Miasta Nr XLIII/883/17  z dnia 26 kwietnia 2017 roku.