logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:
 1. Na podstawie komunikatu Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy, Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w dniach 28-30.10.2020 r. na terenie miasta Bydgoszczy planowany jest oblot samolotu, w związku z czym może występować uciążliwość spowodowana podwyższonym poziomem hałasu w środowisku. Planowane loty będą prowadzone w dniu 28-10-2020 r. w godzinach 11:00-17:00, a w pozostałych dniach w godzinach 9:00-17:00. Ze względu na warunki atmosferyczne loty mogą zostać odwołane.

 2. Na podstawie komunikatu otrzymanego z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej pozbawieni wody będą mieszkańcy następujących ulic:
  - w dniu 30.10.2020 r. w godzinach 08:00-12:00 Grudziądzkiej.

 3. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej podziału województwa na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowickich do kategorii.

 4. Informacja o planowanych na terenie miasta Bydgoszczy polowaniach zbiorowych.
  Mapa obwodów łowieckich.

 5. Materiały dotyczące zasad, których należy przestrzegać w celu ochrony przed wirusem ASF.

 6. Strona informacyjna Głównego Inspektoratu Weterynarii poświęcona ASF (afrykański pomór świń) w Polsce.

 7. Zasady ochrony przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków - HPAI (H5N8).

 8. Aktualny wykaz utrudnień spowodowanych remontami - przebudową dróg na terenie Miasta Bydgoszczy.

 9. Planowane wyłączenia prądu.
 10. Awarie energetyczne.