logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Klub Seniora – trwa rekrutacjaKlaster Przemysłów Kreatywnych Sp. z o.o. prowadzi rekrutację do Klubu Seniora uruchomionego w ramach grantu Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki”. Celem Klubu jest zwiększenie aktywności społecznej osób w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkujących obszar LSR Bydgoszczy. Z racji planowanej lokalizacji klubu (ul. Garbary 2, Bydgoszcz) zapraszamy przede wszystkim seniorów z dzielnic: Wilczak, Bocianowo, Okole oraz Śródmieście.


W ramach Klubu Seniora organizatorzy oferują bezpłatnie przez 6 miesięcy:

  • wyjścia do kina i teatru
  • spotkania towarzyskie oraz integracyjne
  • warsztaty i zajęcia kulturalne (malarstwo, rzeźba, fotografia)
  • indywidualne zajęcia fizjoterapeutyczne oraz ruchowe (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż realizowane w centrum medycznym)
  • zajęcia kulinarne oraz spotkania z dietetykiem


Nabór do Klubu Seniora prowadzony będzie do 30 października 2021 roku.


Kryteria rekrutacji:

  • uczestnik w wieku powyżej 60 roku życia
  • osoba może uczestniczyć w nie więcej niż dwóch projektach dofinansowanych przez LGD (Lokalna Grupa Działania)
  • zamieszkiwanie na terenie dzielnic objętych obszarem LSR (min. Wilczak, Okole, Śródmieście, Bocianowo) (weryfikacja na podstawie oświadczenia)
  • spełnienie kryteriów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (np. oświadczenie dot. złego stanu zdrowia)


Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.klasterpk.byd.pl 

Zachęcamy do osobistych zgłoszeń lub przekazywania informacji zainteresowanym.

Klaster Przemysłów Kreatywnych Sp.z o.o.
e-mail: kontakt@klasterpk.byd.pl   
telefon: 693351282 (Robert Lauks - Koordynator Projektu)
Telefon: 739465880 (Yana Hrebeniuk - Opiekun Klubu)

Udział w projekcie jest bezpłatny a wsparcie w całości współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z środków własnych Klastra Przemysłów Kreatywnych Sp. z o.o.