logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Obywatelska Strategia Rozwoju Kultury - Masterplan dla Kultury - dokument stworzony został przez Zespół ds. Masterplanu powołany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w skład którego weszli przedstawiciele Obywatelskiej Rady Kultury, przedstawiciele Urzędu Miasta oraz eksperci zewnętrzni wskazani przez Obywatelską Radę Kultury. Strategia wskazuje najważniejsze, zdaniem obywateli, zadania służące rozwojowi kultury naszego Miasta.