logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Informacja o złożonej ofercie w trybie 19 aPublikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) - tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): KALENDARZ Z BYDGOSZCZY – SPOTKANIE Z GRAFIKĄ

2018-11-08
sygnatura: ZWO.525.31.2018

Termin składania ofert: 2018-11-19

Komunikat:

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): KALENDARZ Z BYDGOSZCZY – SPOTKANIE Z GRAFIKĄ

Nazwa oferenta: Spółdzielnia Socjalna „Art Deco”

Termin realizacji zadania: od 15 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 5 882,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Zespól ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, 85-006 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: ngo@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 19 listopada 2018 r.

Oferta - KALENDARZ Z BYDGOSZCZY – SPOTKANIE Z GRAFIKĄ (PDF DO POBRANIA)

Informacja o złożonej ofercie w trybie 19 aPublikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) - tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):
Mikro koszykówka – realizacja programu szkolenia sportowego w koszykówce dla dzieci z klas I-III.

2018-11-08
sygnatura: ZWO.525.30.2018

Termin składania ofert: 2018-11-19

Komunikat:

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): Mikro koszykówka – realizacja programu szkolenia sportowego w koszykówce dla dzieci z klas I-III.

Nazwa oferenta: Akademia Sportu Wildcats Bydgoszcz 

Termin realizacji zadania: od 05 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 7 999,78 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Zespól ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: ngo@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 19 listopada 2018 r.

Oferta - Mikro koszykówka – realizacja programu szkolenia sportowego w koszykówce dla dzieci z klas I-III (PDF DO POBRANIA)

Informacja o złożonej ofercie w trybie 19 aPublikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Wolontariat Sportowy – działania promujące rozwój idei wolontariatu w Polsce”
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Ars Athletica Bydgoszcz
Termin realizacji zadania: od 5 listopada 2018 r. do 1 grudnia 2018 r.
Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 10 000,00 zł
Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Zespól ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: ngo@um.bydgoszcz.pl
w terminie do dnia 5 listopada 2018 r.

Oferta - Wolontariat Sportowy – działania promujące rozwój idei wolontariatu w Polsce

Informacja o złożonej ofercie w trybie 19 aPublikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450). 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Jak aktywnie działać i promować wolontariat? Doświadczenia z Brukseli i krajowych NGOs w ramach spotkania Europa Cafe w Bydgoszczy”

Nazwa oferenta: Kujawsko – Pomorskie Centrum Wspierania  Organizacji Pozarządowych

Termin realizacji zadania: od 5 listopada 2018 r. do 3 grudnia 2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 8 710,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Zespól ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: ngo@um.bydgoszcz.pl 
w terminie do dnia 5 listopada 2018 r.

Oferta - Jak aktywnie działać i promować wolontariat? Doświadczenia z Brukseli i krajowych NGOs w ramach spotkania Europa Cafe w Bydgoszczy

Informacja o złożonej ofercie w trybie 19 aPublikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450). 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Rozgłos - gazeta szkół bydgoskich”

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Nova

Termin realizacji zadania: od 26 października 2018 r. do 20 grudnia 2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 2 750,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Zespól ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: ngo@um.bydgoszcz.pl 
w terminie do dnia 30 października 2018 r.

 

Oferta - "Rozgłos - gazeta szkół bydgoskich"

Informacja o złożonej ofercie w trybie 19 aPublikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450). 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Larperiada – cykl spotkań z kulturą przeżywania”

Nazwa oferenta: Fundacja artystyczno-eventowa „Fantazmat”

Termin realizacji zadania: od 22 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 2 940,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Zespól ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: ngo@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 25 października 2018 r.

 

Oferta - „Larperiada – cykl spotkań z kulturą przeżywania”

 

Informacja o złożeniu oferty w trybie 19 aPublikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Akademia 60+”
Nazwa oferenta: Bydgoska Pomoc Społeczna
Termin realizacji zadania: od 02 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 3 640,00 zł
Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Zespól ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: ngo@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 22 października 2018 r.

Oferta - „Akademia 60+”

Informacja o złożeniu oferty w trybie 19 aPublikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450). 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Dofinansowanie szkolenia z zakresu poradnictwa obywatelskiego”

Nazwa oferenta: Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Prawnej

Termin realizacji zadania: od 15 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 3 300,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Zespól ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: ngo@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 22 października 2018 r.

 

Oferta -„Dofinansowanie szkolenia z zakresu poradnictwa obywatelskiego”

 

 

 

 

Informacja o złożonej ofercie w trybie 19 aPublikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450). 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Wolontariusz – To ja”

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Różowa Wstążeczka

Termin realizacji zadania: od 22 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 6 070,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Zespól ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: ngo@um.bydgoszcz.pl w terminie do dnia 22 października 2018 r.

 

Oferta - „Wolontariusz – To ja”

 

 

NABÓR W TRYBIE 19a "Integracja osób niepełnosprawnych"Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej informuje o możliwości składania ofert, w trybie pozakonkursowym zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej oraz integracji osób niepełnosprawnych.

Więcej - TUTAJ


 

 

 

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia.  • Likwidacja Stowarzyszeń:

    Ogłoszenie Stowarzyszenia pn. Budowa Ulicy Osiedle Rzemieślnicze: