logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoski Pakt dla Kultury - podpisany 7 grudnia 2011 roku, jest pierwszą w Polsce stworzoną oddolnie umową społeczną, której strony zobowiązały się do wspólnych działań  na rzecz rozwoju Bydgoszczy, budowy jej kapitału kulturowego i stworzenia obywatelskiego modelu zarządzania kulturą opartego na odpowiedzialnym uczestnictwie społecznym.
Umowa zawarta została między władzami Miasta a stroną społeczną reprezentowaną przez Obywatelską Radę ds. Kultury.