logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zażywasz kilka leków na raz? Sprawdź czy to bezpieczne!Przyjmowanie zbyt wielu leków jednocześnie, zwane polipragmazją, zwiększa ryzyko wystąpienia wzajemnych interakcji i bardzo groźnych powikłań. Jest to olbrzymi problem społeczny dotyczący 33% polskich seniorów. Miasto Bydgoszcz zostało partnerem ogólnopolskiej kampanii społecznej, której celem jest uwrażliwienie osób starszych na właściwe zasady postępowania z lekami.

Akcja pt. „Mądre leczenie to szybszy powrót do zdrowia” ma na celu wsparcie pacjentów i lekarzy w odpowiedzialnym stosowaniu i nienadużywaniu leków. Kampanię organizuje Stowarzyszenie MANKO, wydawca Magazynu Ogólnopolski Głos Seniora we współpracy z PASMI - Polskim Związkiem Producentów Leków bez Recepty pod patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W ramach kampanii zachęcamy, aby kontrolować ilość przyjmowanych leków poprzez wykorzystanie materiałów dostępnych m.in. na stronach Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty

NIEZBĘDNIK PACJENTA
WYKAZ PRZYJMOWANYCH LEKÓW

Tabelę można wykonać także samodzielnie, zapisując nazwy wszystkich przyjmowanych codziennie leków, z zaznaczeniem dawki leku i tego ile razy dziennie jest przyjmowany. Notatkę taką warto pokazywać lekarzowi przy każdej wizycie. Listę medykamentów skonsultować można także w aptece z farmaceutą, który wstępnie określi ewentualne zagrożenia.

Taki spis będzie nie tylko ułatwieniem pracy lekarza, ale jednocześnie zaoszczędzi jego czas na czynności szczególnie istotne z punktu widzenia pacjenta. Większa wiedza o tym, co pacjent w danym momencie przyjmuje, pozwala na lepsze dobranie leków, pod kątem uniknięcia między nimi niebezpiecznych interakcji oraz wystąpienia objawów niepożądanych.

Warto wiedzieć:
Aż jedna trzecia Polaków po 65. roku życia przyjmuje co najmniej 5 leków dziennie, a ponad 2 mln Polaków wykupiło w ciągu miesiąca więcej niż 5 substancji czynnych. Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, grupą pacjentów, która bardzo często nadużywa leków są seniorzy, ponieważ najczęściej mają kilka współwystępujących schorzeń. Jest to także grupa, która często odbywa wizyty u rożnych specjalistów i każdy z nich przepisując leki często nie weryfikuje tych preparatów, które już pacjenci przyjmują.

Materiał na podstawie informacji Stowarzyszenia MANKO
fotografie FREEPIK