logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Diagnoza seniorów - gotowa i dostępnaKażdy z nas jest inny, jednak wspólnie stanowimy społeczność, którą można opisać podobnymi cechami, znaleźć punkty zbieżne, wspólne mianowniki... Diagnoza potrzeb i potencjału bydgoskich seniorów odpowiada na potrzebę zbiorczego spojrzenia na środowisko osób starszych mieszkających w naszym mieście. Wyniki badania socjologicznego są nieocenioną pomocą w kształtowaniu coraz lepszej oferty aktywności i wsparcia dedykowanego seniorom. Pozwalają także odkryć ogromny społeczny potencjał starszych pokoleń.

Badanie przeprowadzone zostało od czerwca do września 2021 roku na reprezentatywnej próbie ponad 1200 seniorów bydgoskich. Zebrano ankiety statystyczne, jak również przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione, co pozwoliło na szerokie wnioskowanie oparte zarówno na ilościowej, jak i jakościowej analizie zebranego materiału. Zadania podjęła się Oficyna Profilaktyczna z siedzibą w Krakowie, na zlecenie Bydgoskiego Biura Seniora w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

RAPORT Z BADANIA (pobierz)

PREZENTACJA GŁÓWNYCH WYNIKÓW BADANIA (pobierz)

Dokumentację diagnozy, pełny raport i prezentację, udostępniamy wszystkim zainteresowanym. Mamy nadzieję, że wnioski z badania będą drogowskazem dla instytucji i organizacji już pracujących z seniorami lub planujących poszerzyć zakres swoich zainteresowań o aktywną odpowiedź na potrzeby i potencjał „srebrnego pokolenia”.