logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:
Stan zapasów krwi na podstawie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
  • A RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
  • 0 RhD +: mamy zapasy
  • B RhD +: mamy zapasy
  • AB RhD +: umiarkowane zapotrzebowanie
  • A RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie
  • 0 RhD -: bardzo potrzebujemy
  • B RhD -: bardzo potrzebujemy
  • AB RhD -: umiarkowane zapotrzebowanie

Stacje meteorologiczne i pomiarowe

          

 Aplikacje do pobrania

              

 Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                           Informatyczny System Osłony Kraju