logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Osiedle Bartodzieje - jednostka pomocnicza MiastaOrgan uchwałodawczy Osiedla - Rada Osiedla Bartodzieje

Kadencja: 22 maja 2019 - 22 maja 2023 zakończona

ZARZĄD OSIEDLA BARTODZIEJE

Przewodniczący Zarządu Osiedla : Robert Lubrant

Telefon kontaktowy: 505-045-164

Adres siedziby: VIII Liceum Ogólnokształcące im. dra Emila Warmńskiego, ul. Swarzewska 10

Dyżur: trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 17.00 -19.00

 
Utworzenie Osiedla:

  • Uchwała Nr LI/892/98 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie utworzenia Osiedla Bartodzieje jako jednostki pomocniczej Miasta Bydgoszczy.

Granica Osiedla Bartodzieje: 

  • Granica osiedla Bartodzieje biegnie od rzeki Brdy ul.Pestalozziego w kierunku północnym okalając osiedle Skrzetusko do ul.Stefana Kardynała Wyszyńskiego i tą ulicą do przecięcia się z linią kolejową Bydgoszcz -  Fordon i ul. Kamienną w kierunku wschodnim do wysokości ul. Łęczyckiej, a następnie tą ulicą w kierunku południowym do rzeki Brdy i tą rzeką w kierunku zachodnim do wysokości ul. Pestalozziego.

Zmiana granic:

  • Uchwała Nr XXXIII/676/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany granic osiedli Bydgoszcz Wschód - Siernieczek -Brdyujście, Stary Fordon i Bartodzieje.

Opis nowej granicy:

  • Granica Osiedla Bartodzieje biegnie od punktu na rzece Brdzie na wysokości  ulicy Jana Pestalozziego do ulicy Marii Curie Skłodowskiej, obejmując ulicę Jana Pestalozziego i jej przedłużenia, a następnie w kierunku wschodnim  ulicą Marii Curie Skłodowskiej do skrzyżowania z Aleją Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Od tego skrzyżowania Aleją Stefana Kardynała Wyszyńskiego do granicy Lasu Gdańskiego, przy czym na odcinku od ulicy Marii Curie Skłodowskiej do ulicy Kamiennej obejmując ją w całości, a od ulicy Kamiennej do Lasu Gdańskiego jej wschodnią jezdnią. Następnie wzdłuż granicy Lasu Gdańskiego do punktu na wysokości wschodniej granicy nieruchomości przy ulicy Działdowskiej 6.
    Od tego punktu w kierunku południowym do ulicy Kamiennej, obejmując nieruchomość przy ul. Inwalidów 6b, i dalej w kierunku zachodnim wzdłuż ulicy Kamiennej,     nie obejmując jej, kolejno do ulicy Łęczyckiej i wzdłuż tej ulicy, nie obejmując jej, a następnie obejmując ulicę Kazimierza Wielkiego i  Most Kazimierza Wielkiego do rzeki Brdy.
    Od tego miejsca granica biegnie rzeką Brdą w kierunku zachodnim do jej przecięcia z przedłużeniem ulicy Jana Pestalozziego.

Osiedle Bartodzieje obejmuje następujące ulice:

 

aleja Powstańców Wielkopolskich od nr 51 i od nr 56 do końca, Aleja Stefana Kardynała Wyszyńskiego od rzeki Brdy do nr 21 i od rzeki Brdy nr parzyste do końca, Bałtycka, Bartosza Głowackiego,  Boczna od nr 1 do nr 3 i od nr 2 do nr 4, Braniewska, Cegielniana, Ceramiczna, Darłowska, Drawska, Fordońska od nr 1 do nr 91 i od nr 2 do nr 74, Fromborska, Gajowa, Gdyńska, Granitowa, Helska, Huculska, Inwalidów od nr 1 do nr 27 i od nr 2 do nr 6b, Jagiellońska od nr 109 i od nr 94 do końca, Jana Pestalozziego, Kamienna od Alei Stefana Kardynała Wyszyńskiego do ul. Łęczyckiej, Kazimierza Pułaskiego, Kazimierza Wielkiego od rzeki Brdy do ul. Fordońskiej, Kijowska, Kołobrzeska, Kostrzyńska, Kosynierów, Koszalińska, Kozacka, Lansjerów, Lęborska,  Mała, Marii Curie Skłodowskiej od nr 11 i od nr 28 do końca, Mazurska, Morska, Pałucka, Piotra Ściegiennego, Polanka, Połczyńska, Pucka, Redłowska, Sobieszewska, Sopocka, Swarzewska, Sygnałowa,  Uskok, Uznamska, Żabia, Żmudzka.