logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Osiedle Łęgnowo Wieś - jednostka pomocnicza MiastaOrgan uchwałodawczy - Rada Osiedla Łęgnowo - Wieś

Kadencja: 14 maja 2019 – 14 maja 2023 zakończona

ZARZĄD OSIEDLA ŁĘGNOWO-WIEŚ

Przewodniczący Zarządu Osiedla: Sebastian Grysiak

Telefon kontaktowy: 660-794-362

Adres siedziby: ul.Toruńska 185/187

Dyżur:  pierwsza lub druga środa miesiąca w godz. 18.00 – 19.00

 

Utworzenie Osiedla Łęgnowo- Wieś:

  • Uchwała Nr LI/893/98 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie utworzenia Osiedla  Łęgnowo - Wieś  jako jednostki pomocniczej Miasta Bydgoszczy.

 Granica Osiedla Łęgnowo - Wieś: 

  • Granica biegnie od północy rzeką Wisłą w kierunku południowym do granicy miasta, a następnie tą granicą okalając Wypaleniska od strony południowo – zachodniej w kierunku północnym do ul.Nowotoruńskiej i tą ulicą w kierunku północnym po linii kolejowej Bydgoszcz – Toruń do Toru Regatowego i tym torem w kierunku południowo – wschodnim do rzeki Wisły.

 Osiedle Łęgnowo - Wieś obejmuje następujące ulice:  

  • Chmielnicka, Ku Wiśle, Nowotoruńska od ul. Plątnowskiej do końca, Otorowska, Plątnowska, Prądocińska, Przyłubska, Solecka, Szosa Obwodowa, Toruńska od nr 157 do końca i od nr 316 do końca, Wypaleniska.