logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Senioralna Polska w BydgoszczyPrzedstawiciele rad seniorów z wielu miast Polski i gmin województwa kujawsko-pomorskiego spotkali się w gościnnej Bydgoszczy, aby rozmawiać o roli środowisk senioralnych i ich reprezentacji w ogólnie rozumianym życiu społecznym. Organizatorem seminarium pod nazwą „Aktywne Rady Seniorów ważnym ogniwem partycypacji społecznej” było Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów z Krakowa, we współpracy z Bydgoską Radą Seniorów. Podobne spotkania odbywają się w całym kraju, w ramach programu „Aktywni+”.

Dwudniowe Seminarium zostało zainaugurowane na Sali Sesyjnej im. Jana Maciaszka w bydgoskim ratuszu. Gości powitali między innymi zastępczyni prezydenta Bydgoszczy, Iwona Waszkiewicz i Poseł na Sejm RP, Jan Szopiński. Dyrektorka Biura Aktywności Społecznej, Dorota Glaza zaprezentowała zebranym formy aktywności rad seniorów na przykładzie bydgoskim. W kolejnej części wystąpili seniorzy-eksperci z zakresu administracji, prawa czy polityki społecznej. Wykłady sprzyjały dyskusji na temat optymalnych form funkcjonowania rad seniorów w przestrzeni struktur organizacyjno-prawnych samorządów różnego szczebla.

 

Dalszy program konferencji, poza rozmowami tematycznymi, obejmował także wzajemną integrację, jako ważny element międzygminnej współpracy. Miasto Bydgoszcz miało okazję zaprezentować podczas seminarium bogate doświadczenia w tym zakresie, związane w funkcją lidera Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, które pośród wielu płaszczyzn działalności, podejmuje ważne projekty sąsiedzkiej polityki senioralnej.

Warto wiedzieć
Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów powstało 21 sierpnia 2015 roku, jako oddolna inicjatywa gminnych rad seniorów z 6 dużych miast. Stowarzyszenie organizuje m.in. Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów w Krakowie. Dotychczas deklarację przystąpienia do Porozumienia podpisały rady seniorów z 90 miast i gmin, w tym Bydgoszczy. Organizacja prężnie się rozwija i planuje kolejne inicjatywy wspierające współpracę liderów środowisk senioralnych dla coraz skuteczniejszych działań na rzecz osób starszych.