logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Młyny w budowie... rozmowy o seniorachPark Kultury w Bydgoszczy, w ramach opracowywania założeń programowych funkcjonowania oraz wykorzystania bogatego zaplecza Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej, zaprosił do dyskusji przedstawicieli środowisk senioralnych. Z reprezentantami tej nowej i budującej swoją pozycję instytucji spotkali się w październiku przedstawiciele Bydgoskiej Rady Seniorów.

Na spotkaniu rozmawiano o osobach starszych i ich funkcjonowaniu w życiu kulturalnym Bydgoszczy. Analizowano podejmowane przez seniorów aktywności oraz określano potrzeby związane ze spędzaniem czasu na Wyspie Młyńskiej i w otoczeniu Młynów Rothera. W celu zebrania informacji i wypracowania pomysłów dotyczących tej przestrzeni, wykorzystano profesjonalne narzędzia badawcze. Wnioski z przeprowadzonych wywiadów z pewnością pozytywnie wpłyną na uwzględnienie w działaniach instytucji potrzeb i potencjału osób starszych.

Młyny sukcesywnie stawać się będą centralnym, żywym punktem miasta, miejscem spotkań mieszkańców, z którego każdy będzie mógł wziąć to, czego akurat potrzebuje: inspirację, pobudzenie lub wyciszenie... Już dziś zachęcamy do zainteresowania ofertą Parku Kultury, z siedzibą w reprezentatywnych Młynach Rothera na Wyspie Młyńskiej. www.mlynyrothera.pl

 

Warto wiedzieć...

Młyny Rothera to cenny zabytek architektury przemysłowej, świadek dynamicznego rozwoju Bydgoszczy połowy XIX w. Obiekt, składający się z młyna i dwóch spichlerzy: mącznego i zbożowego, położony jest na Wyspie Młyńskiej, której funkcja z przemysłowej przekształciła się w rekreacyjno-kulturalną. Dziś jest to miejsce spędzania wolnego czasu wśród przyrody i zabytkowej architektury, zielona, otoczona wodą enklawa w samym sercu miasta.

Pierwotnie kompleks należał do Królestwa Prus, co tłumaczy zwyczajową nazwę obiektu: to minister Christian von Rother zainicjował budowę nowoczesnego młyna.

Swoje funkcje budynki utraciły w latach 90. XX w., kiedy przeszły w ręce prywatne z intencją przekształcenia ich w obiekty hotelowe z ofertą kulturalno-rozrywkową. Niestety, przez ponad 20 lat nie udało się zrealizować tego założenia, co negatywnie odbiło się na ich stanie technicznym. Dopełniając rewitalizację Wyspy Młyńskiej, Miasto Bydgoszcz odkupiło Młyny Rothera w 2013 roku i przystąpiło do realizacji planu mającego na celu przywrócenie im dawnego blasku. Dzięki prowadzonej rewitalizacji obiekt zostanie przekształcony w siedzibę instytucji działającej w obszarze kultury, edukacji i nauki, służący nie tylko lokalnej społeczności, ale także odwiedzającym Bydgoszcz gościom i turystom oraz przedstawicielom świata biznesu.

Park Kultury to instytucja, która powołana została przez Miasto Bydgoszcz w 2019 roku, aby wypełnić życiem gmach Młynów Rothera poprzez przygotowanie ich oferty. Dyrektorem Parku Kultury jest Sławomir Czarnecki, menedżer kultury i filozof. Na czas prac rewitalizacyjnych siedziba Parku Kultury mieści się w coworkingu Starówka Office, przy ul. Długiej 16.

materiały ze strony Parku Kultury w Bydgoszczy