logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

WNIOSKI DO POBRANIAPoniżej znajdują się wnioski do pobrania na poszczególne świadczenia:

DODATEK OSŁONOWY - wzór, który obowiązuje od 1.01.2024 r.

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2024R.

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023R.


ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY


ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Wzory obowiązujące od 1.01.2024 r.

  • Nowe zasady - dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem do ukończenia 18 roku życia (z możliwością zatrudnienia)
  • Stare zasady - tylko dla osób kontynuujących pobieranie świadczenia przyznanego przed 31.12.2023 r. na poprzednio obowiązujących zasadach (także na osoby dorosłe, bez możliwości zatrudnienia)

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY (OKRES 2023/2024) - tylko dla kontynuujących pobieranie świadczenia przyznanego do 31.12.2023 r.

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA - tylko dla kontynuujących pobieranie świadczenia przyznanego do 31.12.2023 r.


JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (BECIKOWE)

ZAŚWIADCZENIE - ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

ZASIŁEK RODZINNY (OKRES 2022/2023)

ZASIŁEK RODZINNY (OKRES 2023/2024)

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE


ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (OKRES 2022/2023)

ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (OKRES 2023/2024)


DODATEK MIESZKANIOWY (wniosek obowiązujący od 1 lipca 2021r.) 

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DODATEK MIESZKANIOWY - LOKAL WSPÓLNY


STYPENDIUM SZKOLNE

ZASIŁEK SZKOLNY


ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM"


WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU (DO PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE)

WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI O WYSOKOŚCI DOCHODU (DO PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE)


KARTA USŁUGI WSR-VI.0143.1.1.2023

KARTA USŁUGI WSR-IV.0143.1.1.2023


Українська мова

 

Wnioski o świadczenia rodzinne w języku ukraińskim - ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА СІМЕЙНУ ДОПОМОГУ ТА ДОПЛАТИ ДО СІМЕЙНОЇ ДОПОМОГИ, ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА ОДНОРАЗОВУ ДОПОМОГУ У ЗВ’ЯЗКУ З НАРОДЖЕННЯМ ДИТИНИ, ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА БАТЬКІВСЬКУ ДОПОМОГУ, ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА ДОПОМОГУ ДЛЯ ДОГЛЯДУ, ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА СПЕЦІАЛЬНУ ОПІКУНСЬКУ ДОПОМОГУ, ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПРАВА НА ДОПОМОГУ ДЛЯ ДОГЛЯДУ

 

Wniosek o zasiłek szkolny w języku ukraińskim - ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ШКІЛЬНОЇ ДОПЛАТИ

 

Wniosek o stypendium szkolne w języku ukraińskim - ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ УЧНЯМ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ БИДҐОЩІ У ФОРМІ ШКІЛЬНОЇ СТИПЕНДІЇ

 

Wniosek o dodatek mieszkaniowy w języku ukraińskim - ЗАЯВА про надання житлового додатку

 

Deklaracja o dochodach do dodatku mieszkaniowego w języku ukraińskim - Декларація про доходи домашнього господарства

 

fileadmin/multimedia/swiadczenia/wniosek_ZS_po_ukrainsku.pdf