logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

konkurs w Programie Aktywni ObywateleOperator Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, tj. konsorcjum organizacji w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zaprasza do składania wniosków w drugim konkursie grantowym na projekty tematyczne. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest finansowany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w ramach funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 25 marca 2022 r.

Program przewiduje granty na projekty dotyczące takich obszarów tematycznych jak:

  1. Ochrona praw człowieka.
  2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
  3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym.
  4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

W konkursie można składać wnioski w ścieżce na małe albo na duże granty.

Więcej informacji na stronie organizatora
www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl

Materiał partnera zewnętrznego: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - wzmacniającej organizacje społeczne w Polsce, działającej na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość.