logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Trenuj umysł z bliskimi! - Fundacja StoczniaZaburzenia pamięci w wieku senioralnym mogą mieć różny charakter i przebiegać z różnym natężeniem – od niewielkich kłopotów z pamięcią, aż po choroby otępienne, które są jedną z najczęstszych przyczyn niesamodzielności osób starszych. W Polsce ponad 80% niesamodzielnych seniorów pozostaje pod opieką rodziny – najczęściej opiekunami są współmałżonkowie oraz dzieci i to oni każdego dnia dokładają starań o zdrowie i samopoczucie swoich podopiecznych.

Właśnie z myślą o takich rodzinach i seniorach cierpiących na zespoły otępienne lub łagodne zaburzenia poznawcze spowodowane wiekiem, depresją, zaburzeniami lękowymi czy somatycznymi - powstały nowe materiały do treningu funkcji poznawczych.

- Do tej pory oferowaliśmy w ramach Siłowni Pamięci bezpłatne materiały umożliwiające treningi umysłu dla seniorów w formie zajęć grupowych w różnego rodzaju placówkach, jak również treningi indywidualne wykonywane samodzielnie przez seniorów w domu. Teraz udostępniamy na stronie www.silowniapamieci.pl/w-parze najnowszą publikację – treningi umysłu dla osób starszych wykonywane w parach, np. z członkiem rodziny – mówi Agata Bluj z Fundacji Stocznia.

Materiały skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby wzbogacić codzienną opiekę nad seniorem – niezależnie od doświadczenia czy też przestrzeni działania. Z powodzeniem mogą z nich korzystać zarówno terapeuci w domach dziennego pobytu, jak i członkowie rodzin sprawujący opiekę nad osobami starszymi w domu.

Na publikację składa się wstęp wprowadzający w tematykę treningów umysłu dla osób z zaburzeniami poznawczymi, wskazówki jak i ile pracować z seniorem oraz gotowe scenariusze treningów – ćwiczenia i karty pracy.

- Scenariusze treningów przygotowaliśmy tak, by możliwe było ich dostosowanie do różnej kondycji poznawczej osób starszych. W tym celu wprowadziliśmy gradację trudności ćwiczeń składających się na każdy trening. Dzięki temu zarówno seniorzy w dobrym zdrowiu, jak i cierpiący na bardziej zaawansowane formy chorób otępiennych będą mogli skorzystać z terapeutycznego efektu treningu umysłu, czerpiąc przy tym satysfakcję z rozwiązanych zadań – dodaje Agata Bluj z Fundacji Stocznia.

Przygotowane w ramach Siłowni Pamięci zajęcia mają na celu:

  • aktywizację poznawczą osoby starszej,
  • zbudowanie i wzmocnienie relacji z opiekunem,
  • redukcję trudnych zachowań,
  • poprawę emocjonalnego funkcjonowania seniora (polepszenie nastroju, zmniejszenie niepokoju).

W materiałach wykorzystane są różne metody treningów pamięci, orientacji w rzeczywistości i terapii reminiscencyjnej. Wykonywanie poszczególnych zadań ma na celu wzmacnianie percepcji, uwagi, pamięci, orientacji wzrokowo-przestrzennej i umiejętności językowych.

- Trenować umysł powinniśmy całe życie. Kompleksowa i systematyczna aktywizacja funkcji poznawczych pozwala opóźnić objawy demencji nawet o 5 lat! Regularne treningi pamięci przyczyniają się do wytwarzania nowych połączeń synaptycznych, a zatem poprawy sprawności przewodzenia bodźców. Najnowsze badania wskazują, że ćwiczenia poznawcze zwiększają przepływ krwi w mózgu o prawie 8% – mówi Agata Bluj z Fundacji Stocznia.

Projekt Siłownia Pamięci prowadzi Fundacja Stocznia.
Wszystkie materiały są bezpłatne i udostępnione w formie plików .pdf
na stronie www.silowniapamieci.pl

http://www.silowniapamieci.plProjekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020