logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

 

Celem działania Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest nieustanny rozwój lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących przedsiębiorców, a także wspieranie okolicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.

 

Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:

 

  • przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
  • promocji miasta Bydgoszczy,
  • prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i  zagrożonych utrata pracy,
  • podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
  • współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
  • prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat obszarów działalności, przejdź na stronę Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.