logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

W kwietniu 2012 roku weszła w życie Uchwała Nr XXII/434/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury. Umożliwia ona udzielenie z budżetu Miasta wsparcia finansowego osobom indywidualnym, niezrzeszonym na realizację różnorodnych przedsięwzięć z zakresu kultury. Ta nowa forma wspierania indywidualnych twórców i animatorów kultury polega na udzieleniu stypendiów na realizację określonego przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Stypendia przyznawane są w kwocie do 6.000 złotych na przedsięwzięcie realizowane w kraju, zaś w przypadku przedsięwzięć, które mają być realizowane za granicą do 15.000 złotych. Stypendium może być przyznane tej samej osobie maksymalnie dwa razy do roku z wyjątkiem stypendiów na przedsięwzięcia realizowane za granicą, które można otrzymać raz w roku.


https://bip.um.bydgoszcz.pl/artykuly/1201/aktualnosci