logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Każdego roku z budżetu Miasta, w ramach otwartych konkursów ofert, wspierane są przedsięwzięcia, których inicjatorami są bydgoskie środowiska twórcze.

Od 2014 roku funkcjonuje kilka różnych konkursów tematycznych. Ułatwiło to podmiotom składającym oferty dopasowanie swoich propozycji do określonej tematyki konkursowej,
jak również dało możliwość doboru składu jury pod kątem danych konkursów tematycznych.

Biuro Kultury Bydgoskiej informuje, że zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych  w 2022 roku w zakresie  wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  Ofertę należy przygotować i złożyć poprzez system Witkac.pl - elektroniczny generator wniosków. Wydrukowaną i podpisaną ofertę należy złożyć w Biurze Kultury Bydgoskiej do dnia 31 stycznia 2022 roku  oraz w systemie Witkac:

Konkursy na rok 2022:

Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych wzmacniających lokalny kapitał kulturowy Bydgoszczy

Realizacja projektów dokumentacyjnych oraz wydawniczych 

Biuro Kultury Bydgoskiej informuje, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie  wspierania inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2022-2025 pn. Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych o znaczeniu promocyjnym dla Miasta Bydgoszczy.  Ofertę należy przygotować i złożyć poprzez system Witkac.pl - elektroniczny generator wniosków. Wydrukowaną i podpisaną ofertę należy złożyć w Biurze Kultury Bydgoskiej do dnia 08 lutego 2022 roku  oraz w systemie Witkac:

 Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych o znaczeniu promocyjnym dla Miasta Bydgoszczy

 

Biuro Kultury Bydgoskiej informuje, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 2 na realizację zadań publicznych  w zakresie  wspierania inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2022-2025 pn. Prowadzenie Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego w budynku przy ulicy Staroszkolnej 10 w Bydgoszczy .  Ofertę należy przygotować i złożyć poprzez system Witkac.pl - elektroniczny generator wniosków. Wydrukowaną i podpisaną ofertę należy złożyć w Biurze Kultury Bydgoskiej do dnia 28 kwietnia 2022 roku  oraz w systemie Witkac:

 

Prowadzenie Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego w budynku przy ulicy Staroszkolnej 10 w Bydgoszczy

 

Wszystkie ogłoszenia konkursowe zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 Instrukcja zakładania konta w systemie Witkac.pl

Instrukcja wypełniania i składania ofert w systemie Witkac.pl