logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Każdego roku z budżetu Miasta, w ramach otwartych konkursów ofert, wspierane są przedsięwzięcia, których inicjatorami są bydgoskie środowiska twórcze.

Od 2014 roku funkcjonuje kilka różnych konkursów tematycznych. Ułatwiło to podmiotom składającym oferty dopasowanie swoich propozycji do określonej tematyki konkursowej,
jak również dało możliwość doboru składu jury pod kątem danych konkursów tematycznych.

Biuro Kultury Bydgoskiej informuje, że zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych  w 2023 roku w zakresie  wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  Ofertę należy przygotować i złożyć poprzez system Witkac.pl - elektroniczny generator wniosków. Wydrukowaną i podpisaną ofertę należy złożyć w Biurze Kultury Bydgoskiej do dnia 30 stycznia 2023 roku  oraz w systemie Witkac:

Konkursy na rok 2023:

Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych wzmacniających lokalny kapitał kulturowy Bydgoszczy

Realizacja projektów dokumentacyjnych oraz wydawniczych 

 

Wszystkie ogłoszenia konkursowe zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 Instrukcja zakładania konta w systemie Witkac.pl

Instrukcja wypełniania i składania ofert w systemie Witkac.pl