logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

„Razem raźniej!” - spotkanie seniorów z Ukrainy już 4 maja«Разом краще» – запрошуємо на зустрічі літніх людей з України.

W ubiegłą środę w Centrum Organizacji Pozarządowych „Gdańska 5” odbyło się spotkanie seniorów z Ukrainy, którzy obecnie zamieszkali w gościnnej Bydgoszczy. Spotkanie przebiegło w atmosferze zarówno sentymentalnej, dzięki występowi Grupy Wokalnej EKG++, jak i organizacyjnej – skutkującej powstaniem nieformalnej grupy „Razem Raźniej!”

Минулої середи у Центрі неурядових організацій «Ґданська 5» відьулася зустріч літніх людей з України, які зараз поселилися в гостинній Бидґощі. Зустріч пройшла в атмосфері як сентиментальній, завдяки виступу Вокального колективу EKG++, так і організаційній – у результаті створено неформальну групу «Разом краще!».

Pomysł spotkania zrodził się wśród radnych Bydgoskiej Rady Seniorów. „Chcemy chociaż na chwilę oderwać nasze koleżanki i kolegów z Ukrainy od trudnych myśli i zmartwień. Stąd pomysł powstania Klubu. Cieszymy się bardzo z pozytywnej odpowiedzi na nasze zaproszenie.” - mówi Maria Gałęska, Przewodnicząca Rady.

Obecni na spotkaniu goście i gospodarze zdecydowali o cyklicznej, cotygodniowej formule spotkań. Każde z nich rozpoczynać będzie lekcja języka polskiego, prowadzona przez Felicję Tykwińską, emerytowaną nauczycielkę, społeczniczkę, sekretarza Bydgoskiej Rady Seniorów. Za zaangażowanie w organizację spotkań i tłumaczenia dziękujemy także Stowarzyszeniu „Slavos” oraz Fundacji „Wyjść z cienia”.

Regularne spotkania będą odbywać się w salach Centrum Organizacji Pozarządowych lub w plenerze. Najbliższe - w środę 4 maja, o godzinie 11.30, w sali 4 w Centrum Organizacji Pozarządowych „Gdańska 5”. Także tym razem przygotowujemy dla gości artystyczną niespodziankę.

Nowych uczestników prosimy o zgłoszenia z podaniem imienia i numeru telefonu (sms: 668-491-938, e-mail: brs@um.bydgoszcz.pl).

Serdecznie zapraszamy, bo Razem Raźniej!

Ідею зустрічі ініціювала і реалізувала Бидґоська Рада Літніх Людей. «Ми хочемо хоча б на хвильку відірвати наших колег і колежанок з України від важких думок і переживань. Саме з цього зродилася ідея створення Клубу. Ми раді, що наше запрошення зустрілося з дуже позитивним відгуком”, – говорить Марія Ґаленська, Голова Бидґоської Ради Літніх Людей.

Присутні на зустрічі гості й господарі прийняли рішення зустрічатися циклічно, щотижня. Кожна зустріч розпочинатиметься уроком польської мови, який вестиме Феліція Тиквінська, вчителька-пенсіонерка, громадська діячка, секретар Бидґоської Ради Літніх Людей. За участь в організації зустрічей та переклади дякуємо також Товриству «Slavos» і Фундації «Вийти з тіні».

Регулярні зустрічі відбуватимуться в залах Центру неурядових організацій або на природі. Найближча зустріч – у середу 4 травня, об 11.30 год., у залі Центру неурядових організацій та волонтерства «Ґданська 5». Нових учасників просимо зголошуватися (смс: 668-491-938, e-mail: brs@um.bydgoszcz.pl).