logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Strategia Rozwoju Kultury Miasta Bydgoszczy na lata 2017-2026Strategia Rozwoju Kultury Miasta Bydgoszczy na lata 2017-2026 przyjęta Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLIII/883/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, powstała dzięki współpracy samorządu miasta, twórców, animatorów, przedstawicieli bydgoskich instytucji kultury, szkół wyższych i organizacji pozarządowych. Strategia wyznacza najważniejsze cele i kierunki rozwoju bydgoskiej kultury oraz wskazuje sposoby ich realizacji.