logo miasta - trzy kolorowe spichrze

OGŁASZAMY KONKURS "BYDGOSKI WOLONTARIUSZ ROKU 2018"! 

 

 

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy, że rozpoczyna się nabór kandydatur na Bydgoskiego Wolontariusza Roku 2018 r. W związku z tym serdecznie zachęcamy dzieci i młodzież uczęszczającą do Państwa placówki do wzięcia udziału w konkursie „Bydgoski Wolontariusz Roku 2018” organizowanym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Konkurs obejmuje cztery kategorie wiekowe:

- wolontariat dziecięcy – do 14 r. ż.,

- wolontariat młodzieżowy – od 15 r. ż. do 25 r. ż.,

- wolontariat dorosły – osoby, które ukończyły 25 r. ż., 

- opiekun wolontariatu.

Propozycje kandydatów zasługujących na wyróżnienie należy zgłaszać na drukach stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2018r. drogą e-mail na adres: wolontariat@um.bydgoszcz.pl.

Arkusze zgłoszeniowe, które wpłyną do Urzędu Miasta Bydgoszczy niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu do Organizatora konkursu.

Wytypować można maksymalnie 8 osób z jednej organizacji/placówki/instytucji (po 2 kandydatów z każdej kategorii konkursowej).

 Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu  52 585 9 445.

  Załączniki:

1.       Regulamin Konkursu „Bydgoski Wolontariusz Roku 2018”

2.       Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Bydgoski Wolontariusz Roku 2018” – arkusz zgłoszeniowy do Konkursu „Bydgoski Wolontariusz Roku 2018” – wolontariusz dziecięcy/młodzieżowy/dorosły

3.     Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Bydgoski Wolontariusz Roku 2018” – arkusz zgłoszeniowy do Konkursu „Bydgoski Wolontariusz Roku 2018” - opiekun wolontariatu.

 

 

 

 

RUSZA NABÓR DO SIŁY WOLONTARIUSZY MIEJSKICH! 

 

Więcej informacji pod numerem (52) 58 59 445!

Zapraszamy również na ul. Gdańską 5 do Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu po więcej informacji oraz kwestionariusze osobowe!

Kwestionariusz osobowy