logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Lista basenów na terenie miasta BydgoszczyBaseny działające w strukturze Bydgoskiego Centrum Sportu - https://plywalniebydgoszcz.pl/

 

Baseny działające w strukturze Bydgoskich Obiektów Sportowych - https://astoriabydgoszcz.pl/

 

Baseny działające w strukturze jednostek oświatowych:

- Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27 - http://www.palac.bydgoszcz.pl/basen.php

- Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 13 -http://liceumxv.edu.pl/index.php?page=obiekty&poz=1

 

Baseny działające w strukturach Centrum Onkologii - Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu - http://centrumparis.pl/

 

Basen działający w strukturach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu - https://cekfis.ukw.edu.pl/jednostka/cekfis/basen