logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Szkolenie komputerowe w Fundacji „Równik”Fundacja „Równik” zaprasza seniorów do udziału w programie „Pora na Seniora”, którego celem jest integracja oraz wspólna nauka korzystania z komputera i internetu. W ramach projektu została stworzona przestrzeń, w której seniorzy uczyć się mogą bezpiecznego korzystania z Internetu oraz obsługi e-usług np.: e-zdrowie, e-bankowość, e-kultura, e- nauczanie. Fundacja realizuje projekt dzięki wsparciu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W celu integracji będą realizowane wydarzenia kulturalne: wyjście do kina, teatru, muzeum oraz dwa wydarzenia zorganizowane pod życzenie uczestników.

Do udziału w programie zapraszane są osoby w wieku 60+, mieszkańcy miasta Bydgoszczy. Obowiązuje limit miejsc.

INFORMACJE I ZAPISY 509 633 635
www.rownik.org.pl

 W środę, 1 września 2021 r. o godzinie 15.00 przy ul. Matejki 1a lokal 204 (IIp.)
odbędzie się spotkanie organizacyjne.Program szkolenia obejmuje:

I Moduł: Mobilny dostęp do informacji cyfrowej: 70 godz. obejmujące następujące tematy:

1. Podstawowa obsługa urządzeń mobilnych,

  • okno na świat czyli zagadnienia związane z pocztą email, komunikacją przy pomocy wideokonferencji, widomości tekstowych oraz mediów społecznościowych,
  • obsługa najpopularniejszych mediów społecznościowych,
  • poruszanie się po stronach internetowych tj. sprawdzenie pogody, bieżących wydarzeń w kraju i za granicą.

2. Bezpieczne korzystanie z technologii teleinformacyjnej i Internetu: (podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci, zagrożenia w Internecie, niebezpieczne treści, kradzież danych osobowych, wyłudzenie poufnych danych, kradzież tożsamości, zagrożenia techniczne - wirusy).

3. e-usługi: (rejestracja, logowanie, użytkowanie, anulowanie):

  • prenumerata gazet i czasopism on-line,
  • e-zdrowie rejestracja online,
  • e-usługi związane z bankowością,
  • e-learning, czyli automatyczne nauczanie na odległość,
  • e-usługi związane z kulturą, turystyką itp.

II Moduł: wydarzenia kulturalne; w ramach projektu zaplanowano 6 wydarzeń np:

  • wyjście do kina, teatru, muzeum
  • dwa zorganizowane pod życzenie uczestników

lub organizacja całego modułu przez animatora czasu wolnego.

Indywidualnym wsparciem psychologicznym zostaną objęci uczestnicy, którzy wyrażą chęć uczestnictwa.

Zajęcia komputerowe będą realizowane w Bydgoszczy przy ul. Matejki 1a lokal 204.

W celu wzmocnienia integracji społecznej uczestników projektu zapewniony będzie catering oraz przerwa kawowa. Podczas obiadu uczestnicy będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, swobodnie porozmawiać. Jest to bardzo cenny moment na nawiązanie kontaktów i bliższych znajomości.

materiał przesłany przez Fundację „Równik”