logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Plan adaptacji miasta Bydgoszczy do zmian klimatu do roku 2030W dniu 25 października 2023 r. uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy w „Planie adaptacji miasta Bydgoszczy do zmian klimatu do roku 2030” wprowadzono dodatkowe działanie pn. „Bydgoszcz zielono-niebieska. Retencja i zagospodarowanie wód deszczowych.” W swoim zakresie zawiera ono zadania będące kontynuacją i uzupełnieniem obecnie realizowanego projektu pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej MWiK do zmian klimatu na terenie miasta Bydgoszczy. „Plan adaptacji miasta Bydgoszczy do zmian klimatu do roku 2030” powstał na mocy porozumienia Miasta z Ministerstwem Środowiska. W ten sposób Bydgoszcz, jako jedno z 44 polskich miast, włączyła się w projekt pn. „Opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Pierwotny dokument został przyjęty uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 4 września 2019 r.

Głównym celem przyjętym w Planie jest przystosowanie miasta do zmian klimatu, zwiększenie jego odporności na przewidywany w perspektywie 2030 roku wzrost częstości i intensywności występowania zjawisk ekstremalnych, takich jak: deszcze nawalne, fale upałów, susze, intensywne wiatry i gwałtowne burze.
Dla optymalnej realizacji wyznaczonego celu, dokonano doboru szeregu działań adaptacyjnych. Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury, modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych, wprowadzanie systemów informowania mieszkańców o zagrożeniach, akcje edukacyjne – to tylko nieliczne z tych, które pomogą przystosować miasto do zmieniających się warunków klimatycznych.