logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Trwają Wirtualne Targi "Dobrostan" dla PESSprawdź jak wiele dobrego możemy zrobić! Weź udział w wirtualnych targach sieci podmiotów ekonomii społecznej świadczących usługi dla osób starszych „Dobrostan”. Na wydarzenie zaprasza Biuro Sieci „Dobrostan”.

Do udziału w targach „Dobrostan” organizatorzy zapraszają jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, a także przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i osoby prywatne do zapoznania się z ofertą usług świadczonych na rzecz osób starszych.

Wirtualne targi odbywają się w dniach 21-25 lutego 2022 r.

Rejestracja pod adresem www.dobrostan.webexpo.pl


Dlaczego warto uczestniczyć w wirtualnych targach „Dobrostan"?

Otrzymanie dostępu do szerokiego katalogu usług dla osób starszych - a wszystko w jednym miejscu!

Nawiązanie kontaktu z podmiotami ekonomii społecznej (PES).

Nawiązanie kontaktu z podmiotami mogącymi świadczyć usługi społeczne użyteczności publicznej m.in. w obszarze świadczenia usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych dla osób starszych, samotnych, niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnościami, opieka w dziennych domach pobytu.

Zapoznanie się z propozycjami usług nakierowanych na osoby starsze:

  • turystyka społeczna, z destynacją na kraje bałkańskie,
  • przygotowywanie zbilansowane posiłków, opracowanych przez dietetyków
    z dowozem do domu osób starszych,
  • organizacja czasu wolnego, w tym wirtualnych spacerów po szlakach górskich,
  • hostel dla osób po leczeniu z zapewnieniem pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.

Webinaria prowadzone przez specjalistów w swoich dziedzinach dostarczą wiele użytecznych informacji dla pracowników samorządów m.in.:

  • jak poprawnie prowadzić postępowania o zamówienia publiczne do 130 000 zł,
  • jak stosować odpowiednie tryby zlecania/powierzania usług PES,
  • jakie są nowe instrumenty w zakresie realizacji usług społecznych przez PES,
  • jak zorganizować opiekę zdrowotną i społeczną dla osób starszych w miejscu zamieszkania.

 

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu pn. „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” (Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020).

 

Materiał partnera zewnętrznego: Biuro Sieci DOBROSTAN