logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Od początku listopada rozpoczną się kolejne turnusy w Bydgoskich Domach Dziennego Pobytu mieszczących się przy ul. Długiej 34 (DDP „Senectus”) i Fordońskiej 120 (DDP „Virtus”). W każdym z domów wsparcie i opiekę otrzyma średnio około 20 seniorów.

W tym roku, ze względu na stan zagrożenia COVID-19 Bydgoskie Domy Dziennego Pobytu działać będą według nowych reguł, dostosowanych do aktualnej sytuacji pandemii. Przede wszystkim oznacza to zwiększenie rygorów sanitarnych. Poza tym, pojawi się również możliwość świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – wówczas pracownicy DDP będą mogli dojechać do seniora i pomóc w wybranych czynnościach (np. zrobienie zakupów, dostarczenie cateringu, drobne prace porządkowe). Domy Dziennego Pobytu będą więc oferowały wsparcie w wariancie częściowo mieszanym, przez co łatwiejsze będzie zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego wszystkim uczestnikom DDP.

Uruchomienie kolejnego turnusu w Bydgoskich DDP ma miejsce w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Projekty realizowane są w partnerstwie firm prywatnych (PSG Bydgoszcz), organizacji pozarządowych (PTE Bydgoszcz, Fundacja ICF) oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Uczestnikom projektu zapewnione będzie szerokie wsparcie specjalistyczne i opiekuńcze, obejmujące m.in. zajęcia z terapeutami (fizjoterapeuci, muzykoterapeuci, arteterapeuci), wsparcie psychologiczne oraz opiekę wysoko wykwalifikowanego personelu. Każdy uczestnik projektu zapewniony będzie miał również catering (śniadanie, obiad). Dla osób szczególnie potrzebujących przewidziano również usługę transportu z domu do siedziby DDP.

Możliwość udziału w Bydgoskich Domach Dziennego Pobytu to szansa na normalne życie dla osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu, w tym przede wszystkim seniorów, osób schorowanych. Otrzymają oni wsparcie opiekuńcze, psychologiczne i rehabilitacyjne, które pozwoli im lepiej radzić sobie w warunkach ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Personel Domów Dziennego Pobytu profesjonalnie zadba, żeby w bezpieczny sposób wesprzeć w codziennych obowiązkach oraz zadbać o ich dobrostan psychiczny i fizyczny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny  pod numerem tel. 601 832 653 i/lub za pośrednictwem poczty e-mail: info@psg.edu.pl. Pracownicy udzielą wszelkich informacji na temat organizacji pracy DDP, zasad i wymogów udziału w DDP, regulaminu rekrutacji itp.

 

Domy Dziennego Pobytu przy ul. Długiej 34 i Fordońskiej 120 są placówkami działającymi już blisko 3 lata. Przez ten czas z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych skorzystało łącznie ponad 100 osób z terenu Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Nowy turnus to kolejna szansa na pomoc dla osób, które tego potrzebują.

ULOTKI INFORMACYJNE:

ul. Długa 34 (DDP „Senectus”)

ul. Fordońskiej 120 (DDP „Virtus”)