logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Projekt LAKS: Local Accountability for Kyoto goalSSzanowni Państwo!

Projekt LAKS „Lokalna Odpowiedzialność za realizację celów Protokołu z Kioto" realizowany był przez Miasto Bydgoszcz do października 2011r. W ramach projektu został stworzony i przyjęty 3 listopada 2010 roku decyzją Rady Miasta Bydgoszczy Plan Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu. W wyniku projektu LAKS celem wypełnienia zobowiązań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych z terenu Miasta o co najmniej 20% do roku 2020 poprzez m.in. podwyższenie efektywności energetycznej w budynkach publicznych, Miasto Bydgoszcz:

- przyjęło „Plan Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu dla Miasta Bydgoszczy" Uchwałą Nr LXXVIII/1164/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2010 r.

- przystąpiło do „Porozumienia między Burmistrzami" (Uchwała Nr XVII/325/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia Miasta Bydgoszczy do realizacji „Porozumienia między Burmistrzami" dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym

- przyjęło "Plan działań na rzecz Zrównoważonej Energii dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012-2020" (Uchwała Nr XXXV/723/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012-2020")

- przyjęło „Plan Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012-2020" (Uchwała Nr XXXV/724/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r.

„Porozumienie między Burmistrzami"

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Porozumienie Burmistrzów - polscy liderzy ochrony klimatu" przygotowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités" prezentującego działania związane z oszczędnością energii i wykorzystaniem jej źródeł odnawialnych. Film zrealizowano w pięciu gminach będących sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów: Bielsko-Biała, Bielawa, Dzierżoniów, Niepołomice i Raciechowice, które są liderami w działaniach służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Gminy przedstawiają swoje osiągnięcia inwestycyjne, przeprowadzone kampanie informacyjne oraz sposoby pro-ekologicznej aktywizacji lokalnych społeczności. Film powstał w ramach projektu „Apetyt na klimat - ekologiczne menu polskich gmin" współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Film „Porozumienie Burmistrzów - polscy liderzy ochrony klimatu" można obejrzeć na stronie: http://www.pnec.org.pl/apetyt/do-pobrania/43.html.

W projekcie LAKS prowadziliśmy również wraz z Fundacją Aeris Futuro z Krakowa małą kampanię mailową wśród jednostek organizacyjnych Urzędu dotyczącą ochrony klimatu. Newslettery znajdą Państwo załączone poniżej.

28.10.2011r.  - odbyły się warsztaty ekologiczne - Jak być eko, jak oszczędzać? Warsztaty były prowadzone przez Fundację Aeris Futuro. Kontakt: n.weckwert@um.bydgoszcz.pl

Program warsztatów

27 października 2011r. odbyła się konferencja zamykająca realizację projektu LAKS.

Program konferencji projektu LAKS 

Kontakt:

Referat Projektów Środowiskowych,
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. (052) 58 59 177

Organizator:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Referat Projektów Środowiskowych, ul. Jezuicka 4a 85-102 Bydgoszcz, tel. 0 52 58 59 177, fax: 0 52 58 58 111

Partner: Fundacja Aeris Futuro ul. Krowoderska 11/8, 31-141 Kraków, tel. 12/ 430 08 22, email: aeris@eko.org.pl

Spotkajmy się na konferencji!

Fundacja AERIS FUTURO z Krakowa została wybrana na wykonawcę kampanii edukacyjnej we wrześniu i październiku 2011r. w ramach działań projektu LAKS

- urzędnicy będą co tydzień otrzymywać mailem ciekawostki ekologiczne! http://aeris.eko.org.pl/projekty/laks

Miasto Bydgoszcz jako jedno z niewielu polskich miast podejmuje działania na rzecz ochrony klimatu w ramach projektu LAKS. Dnia 3 listopada 2010 roku Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła jednogłośnie Plan Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu. Przedstawione w Planie działania spowodują do roku 2020 redukcję emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta o 18,7% w stosunku do roku 2005 roku. Plan obejmuje działania we wszystkich ważnych obszarach działalności miasta, a przede wszystkim: mieszkalnictwie, transporcie, przemyśle i usługach oraz szeroko zakrojoną akcję edukacyjno-informacyjną dla społeczeństwa. Przed przyjęciem przez Radę Miasta, Plan był poddany konsultacjom społecznym oraz uzgodniony z instytucjami miasta. Efektem jego realizacji będzie między innymi poważna redukcja zużycia energii, a więc i wydatków na energię oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju miasta. Wpłynie też na poprawę stanu środowiska w mieście i zdrowia jego mieszkańców.
Projekt Planu opracowany został przez firmę Atmoterm S.A. na podstawie wspólnej metodologii wypracowanej z miastami partnerskimi: Padwa, Reggio Emilia, Girona i Agencją Ochrony Środowiska Regionu Emilia Romagna. Projekt LAKS współfinansowany jest ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE+). W załączeniu Plan (wersja skrócona). 

Projekt LAKS (Lokalna odpowiedzialność za realizację celów Protokołu z Kioto) promowano podczas obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w dniu 19.09.2010 r. w Myślęcinku. Promotion of LAKS project during The European Day without a car within the European Sustainable Transportation Week in Myslecinek on 19.09.2010. Temat przewodni tegorocznej edycji: „Mądry transport - lepsze życie". Celem kampanii była m.in. promocja przyjaznych środowisku form transportu, aktywnego podróżowania (rower, przemieszczanie się na piechotę) oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnych dotyczących negatywnego wpływu motoryzacji na środowisko i zdrowie mieszkańców.

http://archiwum.radiopik.pl/service.go?action=details&show.Record.id=115624

Film o LAKSie *(wersja językowa: angielski)

Pliki do pobrania:

Plan ochrony klimatu

LAKS - Newsletter Nr 1

Informacja na temat projektu LAKS

Newsletter Nr 2

Formularz zgłoszeniowy - Licea

Raport z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych

Program do inwentaryzacji - LAKS Inventory Tool Poland

Plan Ochrony Klimatu zał. 1

Plan Ochrony Klimatu zał. 2

Plan Ochrony Klimatu zał. 3

Bilans klimatyczny

Informacja o projekcie LAKS

Program warsztatów

Studium przypadku - doświadczenia Bydgoszczy

Studium przypadku - doświadczenia Girony

Studium przypadku - doświadczenia Padwy

Studium przypadku - doświadczenia Reggio Emilia

Newsletter Nr 6 - bioróżnorodność

Newsletter Nr 7 - odpady

Plan Ochrony Klimatu