logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Projekt City Water Circles ma na celu promowanie kultury oszczędzania wody, wykorzystywania wody deszczowej, ponownego wykorzystania wody szarej i oczyszczonych ścieków i  stosowanie rozwiązań opartych na naturze w gospodarce wodno ściekowej.