logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Niech żyje rzemiosło!O nas:

Zajrzyjcie do nas już dziś – działamy i jesteśmy otwarci! A w naszym filmie zobaczycie, jak się to wszystko zaczęło. 

 

Zwykłe życie

Jeśli szukasz interesującego miejsca, żeby rozwinąć rzemieślnicze skrzydła, przyjdź do Pracowni Makerspace przy ul. Jezuickiej 20-22Od 15 października 2018 roku w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 20-22 działa Pracownia Makerspace. Powolutku, ucząc się krok po kroku współpracy publiczno – prywatnej, przedstawiciele Stowarzyszenia Pracownia odświeżyli i dostosowali przestrzeń, a Miasto zakupiło sprzęt do wyposażenia tego miejsca. Obecnie stanowiska rzemieślnicze i technologiczne są dostępne dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności zawodowe w tym zakresie i spróbować sił w prowadzeniu własnego biznesu. Odbyło się dotychczas ponad 30 warsztatów jednorazowych oraz w cyklach, które przybliżały techniki: krawiectwa, modniarstwa, szydełkowania, lutowania, modelowania 3D, wyrobu świeczek i mydeł i wielu innych umiejętności. Większość warsztatów jest darmowa i sfinansowana ze środków projektu Forget Heritage, a za pozostałe opłaty są symboliczne. W najbliższym czasie odbędzie się cykl warsztatów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej opartej na przemysłach kreatywnych. Wszystkie wydarzenia oraz rejestracja dostępne są na facebookowym profilu Pracowni.

W ofercie Pracowni Makerspace są dostępne nowoczesne narzędzia, które można wykorzystać do realizacji własnych projektów: hafciarka komputerowa, ploter do rysowania i cięcia folii, laser CNC, maszyny  do szycia,  prasa do nadruków, studio do fotografii produktowej,  drukarki 3D i wiele narzędzi stolarskich. Poza tym jest to miejsce wyposażone w projektor i ekran, duży stół z krzesłami, dlatego świetnie się nadaje do przeprowadzenia warsztatów czy spotkań. 
Podczas Dnia Otwartego Pracowni oraz obchodów Dni Otwartych Funduszy Europejskich 10 maja br. odwiedziło jej progi wiele ciekawych osób, które zainteresowane były rzemiosłem i współpracą.  Tego dnia odbyło się również pierwsze artystyczne wydarzenie  performance muzyczno – wizualne, ale to dopiero początek interdyscyplinarnych działań Pracowni.  Cieszymy się, że Pracownia oprócz realizacji zadań Forget Heritage  działa prężnie jako inkubator inicjatyw społecznych. Współpracuje między innymi z bydgoską grupą zero – waste, bo okazuje się, że naprawianie, majsterkowanie i ręczne wywarzanie przedmiotów ma dużo wspólnego z ideą życia bez wytwarzania śmieci.
Pracownia włączyła się w projekt Łąka kwietna zainicjowany przez Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych. Oprócz tego przygotowali artystyczną atrakcję na Noc Muzeów. Pracownia jest wspierana przez lokalne firmy – stolarnię Turbo Workshop, która przeprowadziła tydzień stolarski i zaaranżowała przestrzeń oraz palarnię kawy Post Office dostarczającą pyszne paliwo do działania. Pracownia łączy ludzi i to jest najlepszy efekt dodany projektu Forget Heritage.  
Przestrzeń Pracowni jest dostępna od poniedziałku do soboty w godzinach od 14.00 do 22.00, a drzwi otwarte dla zainteresowanych w każdą niedzielę od 16.00 – 18.00.

Menadżerem Pracowni jest Konrad Kamiński  - prezes Stowarzyszenia PracowniaZachęcamy do podejrzenia działań Pracowni na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych:
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Forget-heritage.html
https://www.facebook.com/stowarzyszeniepracownia/
https://pracownia.bydgoszcz.pl/
https://www.instagram.com/pracownia.bdg/
https://www.facebook.com/forgetheritage2016/

Będą promować rzemiosło. Zaczęli od kartek świątecznych......Więcej.

Warsztaty z przygotowania oferty na konkurs pn. Centrum Kreatywności Młodzi rzemieślnicy na Starym Mieście, które odbyły się 24 sierpnia 2018 r.Fot. Adam Juszkiewicz

 

Forget Heritage – opowieść o dziedzictwie kulturowym i rzemiośleDnia 16 października zespół Forget Heritage z Bydgoszczy gościł na spotkaniu Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie. Celem spotkania było omówienie najciekawszych projektów realizowanych przez beneficjentów w Polsce.

Pan Grzegorz Boroń Dyrektor Wydziału Zintegrowanego Rozwoju  w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przedstawił prezentację  na temat projektu, jest ona dostępna w j. polskim na stronie www.ewt.gov.pl, w zakładce Wiadomości. Skorzystaliśmy z okazji, żeby stworzyć stoisko informacyjne o projekcie Forget Heritage i przekazać nasze podręczniki projektowe zainteresowanym uczestnikom. To była też dobra okazja, żeby opowiedzieć o projekcie pilotażowym i zaprosić do Bydgoszczy na wizytę studyjną w Centrum Kreatywności.

Na zdjęciu: Ewelina Rejs – obecny menadżer projektu i Katarzyna B. Napierała – dotychczasowy menadżer, kierownik Referatu Projektów Międzynarodowych z Wydziału Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta BydgoszczyNa zdjęciu  zdjęciu: Grzegorz Boroń - Dyrektor Wydziału Zintegrowanego Rozwoju, Teresa Marcinów  - Naczelnik Wydziału Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach Departament Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Kasia NapierałaPrezentacja o projekcie Forget Heritage – Grzegorz Boroń

Konkurs na Operatora Projektu Pilotażowego pn. Centrum Kreatywności MłodziW nawiązaniu do ogłoszenia otwartego konkursu na Operatora Projektu Pilotażowego pn. Centrum Kreatywności Młodzi rzemieślnicy na Starym Mieście, informujemy, że na podstawie Zarządzenia Zmieniającego z dn. 21.08.108r., termin składania ofert został wydłużony do dnia 07.09.2017r.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej, podpisaną przez upoważnione osoby, osobiście lub drogą pocztową do dnia 07.09.2018 r., pod adresem: Wydział Zintegrowanego Rozwoju, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 206  85-130 Bydgoszcz.
Informacje wraz z dokumentami (do pobrania) znajdują się na stronie:
http://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_rozwoju_miasta/ogloszenia/Centrum_Kreatywno_ci_M_odzi_rzemie_lnicy_na_Starym_Mie_cie.aspx#0

W ramach ogłoszonego konkursu na Operatora Projektu Pilotażowego pn. Centrum Kreatywności Młodzi rzemieślnicy na Starym Mieście, w dniu 24.08.2018 r. o godz. 9:00 odbędą się warsztaty skierowane do osób zainteresowanych uczestnictwem ww. konkursie. Celem warsztatu pn. „Przygotowanie oferty konkursowej” będzie wspólne projektowanie programu Centrum Kreatywności Młodzi rzemieślnicy na Starym Mieście, tak aby jednocześnie poszukiwać praktycznych rozwiązań przestrzennych (jak ma wyglądać to miejsce, jakie funkcje ma pełnić, dla kogo jest przeznaczone) oraz możliwych aktywności, które staną się podstawą działalności merytorycznej. W efekcie, planowane jest przygotowanie możliwych scenariuszy działalności merytorycznej Centrum, które być może będą inspiracją w opracowaniu autorskiej koncepcji Centrum. Podczas spotkania będą również omówione wskazówki prawidłowego wypełniania formularza konkursowego.

Rejestracji należy dokonać na stronie https://docs.google.com/forms/d/13a-p8KxYLtVcfXH_d2JtWsurPQIEOiUfrP5CUTNKrSE/prefill   do 23.08.2018 r. do godziny 12:00

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatu znajdują się w załączonym dokumencie.

KONKURSW ramach realizacji projektu Forget Heritage, w dniu 14.08.2018 r., został ogłoszony otwarty konkurs na Operatora Projektu Pilotażowego pn. Centrum Kreatywności Młodzi rzemieślnicy na Starym Mieście.

Termin zakończenia przyjmowania ofert nastąpi 29.08.2018 r. o godzinie 15:00. Wszelkie informacje  wraz
z niezbędnymi dokumentami dotyczącymi konkursu znajdują się na stronie internetowej:
http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/505181/Zarz%C4%85dzenie-452_2018
Zachęcamy do zapoznania się z warunkami  konkursu i składania ofert.
Niezbędne do zgłoszenia dokumenty, znajdują w załącznikach poniżej.

Szkolenie Forget Heritage w BydgoszczyBydgoszcz, 24-25 kwietnia 2018 r. Miejsce: ul. Fordońska 156, Fabryka Lloyda

W dniu 24.04.2018 r. odbyły się pierwsze warsztaty dedykowane przedstawicielom sektora przemysłów kreatywnych i kulturowych oraz administracji publicznej dotyczące metod diagnozowania potrzeb i sposobów prowadzenia badań oraz zarządzaniu strategicznym, w kontekście wykorzystania i zarządzania obiektami o wartości historycznej.

Swoje doświadczenia w zakresie rewitalizacji przedstawił pan Łukasz Gliński, właściciel Fabryki Lloyda, Prezes firmy Les Higiena, oprowadzając po obiekcie.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Fundacji 12 Kamienica, Moderatora Inwestycji – Kina Pomorzanin, Fundacji Brwi, Stowarzyszenia SMAC i  Stowarzyszenia Pracownia, a ze strony administracji publicznej - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, MCK, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, Teatr Polski w Bydgoszczy, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy.

Podczas dyskusji nawiązano kontakty między instytucjami, które w przyszłości mogą zaowocować konkretną współpracą. Następne warsztaty odbędą się w dniu 25.04.2018 r. Między innymi odbędzie się sesja szkoleniowa obejmująca trening myślenia projektowego, prezentację związanych z nim narzędzi koncepcyjnych i kreatywnych, możliwych do wykorzystania w pracy ze społecznościami miejskimi. Zajęcia będą miały wymiar praktyczny. Druga sesja poświęcona będzie interpretacji dziedzictwa - odkrywaniu i przypominaniu dziedzictwa opuszczonych miejsc.Szkolenia te zorganizowane przez Miasto Bydgoszcz w ramach projektu Forget Heritage (Innowacyjne, zrównoważone i replikowane modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego) dedykowane są dla osób chcących dowiedzieć się, jak wykorzystać opuszczone miejsca w mieście na potrzeby działań twórczych i biznesowych.

Podczas warsztatów można poszerzyć swoje kompetencje menadżera kultury, przedsiębiorcy branży kreatywnej, administratora budynku historycznego, lidera organizacji pozarządowej lub działacza w społeczności lokalnej.  

Program sesji szkoleniowych został przygotowany na podstawie wcześniejszych konsultacji z osobami ze środowiska kultury oraz branż kreatywnych.
Opuszczone budynki w mieście mają duży potencjał dla ich działań, ale istnieją też bariery, które go hamują: słabość programów finansowania i zapewniania trwałości inicjatywom, nadmierna biurokracja związaną z obsługą międzysektorowych, zintegrowanych programów rozwojowych, niski poziom aktywności społecznej, partycypacji i uczestnictwa w kulturze skutkujący płytkim rynkiem idei, inicjatyw oraz słabym zasięgiem i trwałością działań.

Spotkania mają na celu przełamanie tych barier poprzez rozwój kompetencji osób chcących podejmować działania w opuszczonych obiektach oraz poprzez budowanie sieci współpracy łączącej osoby z branż kreatywnych i administracji publicznej.

Co na szkoleniu?

Spotkanie poświęcone jest: strategicznemu planowaniu działań, rozpoznawaniu potrzeb ich odbiorców, odkrywaniu zapomnianego dziedzictwa miejsc. Będziemy wspólnie planowali, jak włączyć do naszych działań społeczności lokalne i jak skutecznie badać ich potrzeby i na nie odpowiadać. Dwie pierwsze sesje szkoleniowe (A oraz B) zostaną przeprowadzone z udziałem przedstawicieli dwóch kluczowych grup projektu Forget Herigate, czyli przedstawicieli administracji publicznej i przemysłów kreatywnych (celem tego zabiegu jest sieciowanie, integracja obydwu środowisk z korzyścią dla zarządzania obiektami historycznymi
w Bydgoszczy).  


Do kogo skierowane jest spotkanie?


Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do:

 • pracowników administracji publicznej zaangażowanych w zarządzanie obiektami historycznymi w Bydgoszczy (Sesje szkoleniowe A oraz B);
 • operatorów i właścicieli obiektów zabytkowych, którzy chcą je zrewitalizować oraz przeznaczyć na działalność biznesową czy społeczną (Sesje szkoleniowe A, B, C oraz D):
 • przedstawicieli sektora kultury i branż kreatywnych poszukujących nowych kompetencji i przestrzeni dla rozwoju swoich projektów kulturalnych, społecznych i biznesowych (Sesje szkoleniowe A, B, C oraz D).


Kiedy i gdzie?

24-25 kwietnia 2018 r. w Fabryce Lloyda (sala konferencyjna), Bydgoszcz, ul. Fordońska 156. Rejestracja uczestników o godz. 8.30. Start o godz. 9.00.

Warto wiedzieć:

 1. Forget Heritage to 3-letni projekt realizowany w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków unijnych. Punktem wyjścia do tego projektu była diagnoza, iż w większości miast europejskich znajdują się nie wykorzystane budynki. Są wśród nich obiekty o interesującej historii i architekturze, nierzadko wpisane do rejestru zabytków. Mimo to pozostają one opuszczone, zaniedbane i burzą estetykę okolicznych przestrzeni miejskich. Mając to na uwadze 10 partnerów europejskich, w tym także miasto Bydgoszcz, postanowiło wspólnie przyjrzeć się temu problemowi w skali Europy Środkowej i znaleźć modelowe rozwiązanie wspierające adaptację pustych przestrzeni pod działania związane z rozwojem sektora kultury i przemysłów kreatywnych. „Nowe idee potrzebują starych budynków” – hasło stworzone przez Jane Jacobs jest motywem przewodnim tego partnerstwa.
 2. Więcej informacji o projekcie Forget Heritage można znaleźć pod adresem http://www.bydgoszcz.pl/rozwoj/projekty-miedzynarodowe/forget-heritage/
Szczegółowy program szkolenia znajduję się w załączeniu.

Zdjęcia: Szkolenie w dniu 24.04.2018 r., Zwiedzanie Fabryka Lloyda
Źródło zdjęć: Urząd Miasta Bydgoszczy  

W dniu 24 stycznia br. międzynarodowy projekt Forget Heritage został zaprezentowany podczas spotkania networkingowego (Rozmowy biznesowe) - „Wyzwania rewitalizacji” w odrestaurowanej Fabryce Lloyda w Bydgoszczy.W dyskusji dot. wyzwań związanych z rewitalizacją obiektów historycznych w oparciu o renowację Fabryki Lloyda, która w przeszłości przez wiele lat była wykorzystywana przez firmę stoczniową wziął udział p. Sławomir Marcysiak, Miejski Konserwator Zabytków. Pan Łukasz Gliński, właściciel Fabryki Lloyda podzielił się z uczestnikami swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją inwestycji i współpracą z lokalnymi władzami. Czy w biznesie warto i można włączać się w działania rewitalizujące przestrzeń publiczną? Co wnosi taka aktywność do firm? Czy poprawia ich wizerunek? Czy warto przywracać do życia biznesowego i społecznego obszary zdegradowane? Renowacja i co dalej? W jaki sposób będzie wykorzystany budynek? Pytania te, na które odpowiedzi poszukiwano podczas przeprowadzonej dyskusji ściśle wpisują się w tematykę i zakres projektu Forget Heritage. Spotkanie było częścią procesu konsultacji publicznych, które są prowadzone w celu poznania opinii mieszkańców Bydgoszczy na temat możliwości przyszłego użytkowania budynku.

Uczestnicy spotkania, to głównie przedstawiciele z sektora biznesu i władz lokalnych (Urząd Miasta Bydgoszczy - Miejski Konserwator Zbytków, Wydział Zintegrowanego Rozwoju, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Miejskie Centrum Kultury, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego) oraz Muzeum Kanału Bydgoskiego.

Organizator spotkania przedstawił realizatorów projektu Forget Heritage  oraz w skrócie zaprezentował podstawowe informacje o projekcie. Przy stoisku informacyjnym Miasta Bydgoszczy dostępne były materiały dotyczące projektu, m.in. ulotki, materiały konferencyjne,  wstępne wersje Podręcznika zarządzania i Wytycznych dotyczących zaangażowania obywateli w ochronę zabytków oraz bydgoski dokument: „Plan zaangażowania obywateli w poprawę zarządzania obiektami o wartości historycznej”. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników spotkania, którzy chętnie wyrazili zgodę na przesyłanie newslettera dotyczącego projektu.


Źródło: www.pracodawcy.info.pl

Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy

Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy

Źródło: https://www.facebook.com/FabrykaLloyda/

Dzień Informacji LokalnejW dniu 13.10.2017 r. podczas konferencji pn. „Przemysły kreatywne szansą rozwoju miasta”, która odbędzie się w Wyższej Szkole Gospodarki przy ul. Naruszewicza 11 , Miasto Bydgoszcz zorganizuje Dzień Informacji Lokalnej dotyczący międzynarodowego projektu pn. „Forget Heritage - innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów o wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego”.


Od godziny 9:00 do 12:30
w specjalnym punkcie informacyjnym dotyczącym projektu, będą przedstawiane  główne założenia, cele oraz działania prowadzone w ramach projektu FORGET HERITAGE.

Forget Heritage“Forgetting to remember, remembering to Forget.” (Rodney Harrison) „Zapominamy, aby pamiętać, pamiętamy, aby zapomnieć.” W większości miast europejskich znajdują się puste budynki wpisane do rejestru zabytków o interesującej historii architektonicznej i społecznej. Często jednak opuszczone, zaniedbane, ich historyczna wartość zapomniana, zmieniają się w miejsca, których mieszkańcy unikają. Mając to na uwadze 10 instytucji europejskich postanowiło wspólnie przyjrzeć się problemowi zaniedbania dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej i znaleźć modelowe rozwiązanie na adaptację pustych przestrzeni pod działania związane z rozwojem sektora kultury i przemysłów kreatywnych. „Nowe idee potrzebują starych budynków” („New ideas need old buildings.”) – hasło stworzone przez Jane Jacobs jest motywem przewodnim partnerstwa.

 

Akronim projektu: Forget Heritage

Tytuł projektu: Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego

Termin realizacji projektu: 01.06.2016 – 31.05.2019

Nazwa programu: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa 2014-2020

Oś priorytetowa 3: Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w EUROPIE ŚRODKOWEJ

Cel szczegółowy 3.2: Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystania zasobów i dziedzictwa kulturowego

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest promocja współpracy miast Europy Środkowej w ramach identyfikacji innowacyjnych, zrównoważonych i powtarzalnych modeli zarządzania publiczno-prywatnego, które zostaną wykorzystane w przywracaniu społeczności do użytkowania budynków o wartości historycznej poprzez udostępnianie ich na przedsięwzięcia sektora kulturowego i kreatywnego.

Wyzwaniem dla partnerów będzie określenie rekomendacji dla innych miast europejskich jak zwiększać wartość ekonomiczną opuszczonych zabytków, tworzyć efektywne grupy wsparcia łączące reprezentantów miasta, biznesu, lokalnej społeczności oraz środowiska akademickiego, angażować i wspierać sektor kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju biznesowym.

 

Konferencja „Obywatele, decydenci polityczni oraz sektor przemysłów kreatywnych i kulturowych – współpraca w zakresie prawodawstwa, polityk oraz narzędzi ICT” 12.09.2017 r.:

Zaproszenie na konferencję  Program  Formularz rejestracyjny

 

 

Conference “Link among citizens, policy makers and CCIs, with reference to innovative legislation, policies and ICT tools” 12.09.2017:

Invitation for the conference  Agenda  Registration form

 

 

 

Dotychczasowe rezultaty projektu:

Najlepsze praktyki dotyczące modeli zarządzania miejscami dziedzictwa kulturowego i Najlepsze praktyki dotyczące edukacji w zakresie szkolenia zarządców dziedzictwa

Plan zaangażowania obywateli w poprawę zarządzania obiektami o wartości historycznej

Raport z badania potrzeb szkoleniowych

Projekt w liczbach:

 

Konsorcjum projektowe tworzy 10 partnerów projektu:

 1. Miasto Genua (Włochy) -  Lider projektu
 2. Instytut Badań Ekonomicznych (Słowenia)
 3. Agencja Rozwoju Regionalnego Regionu Ljubliana (Słowenia)
 4. Miasto Norymberga (Niemcy)
 5. Miasto Bydgoszcz
 6. Stowarzyszenie Centrum Kompetencyjne Innowacji Kulturalnej (Węgry)
 7. Miasto Rijeka (Chorwacja)
 8. Miasto Usti nad Labem (Czechy)
 9. Region Lombardia (Włochy)
 10. Miasto Warszawa (Polska)

Ponadto w Bydgoszczy zakłada się współpracę lokalną z MCK, BARR, uczelniami, sektorem prywatnym.

 
Budżet  projektu:

 • Całkowity budżet projektu: 2 470 570,45 EUR
 • W tym środki z EFRR: 2 048 805,40 EUR
 • Budżet Miasta Bydgoszczy: 261 825,00 EUR
 • Dofinansowanie z EFRR: 222 551,25 EUR
 • Wkład Miasta Bydgoszczy: 39 273, 75 EUR

Planowane rezultaty merytoryczne:

  • przeprowadzenie analizy najlepszych praktyk i przygotowanie podręcznika zarządzania tzw. case studies - jak zarządzać obiektami użyteczności publicznej, które zostały przekwalifikowane w swoich funkcjach (obiekty nieużywane),
  • zlokalizowanie tych obiektów na mapie poprzez wdrożenie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. georeferencing),
  • przygotowanie narzędzi, które pomogą zaangażować obywateli w działania na rzecz rewitalizacji obiektów o wartości historycznej,
  • przygotowanie planu działania na rzecz zintegrowanego zarządzania przestrzeniami kulturowymi, twórczymi , który przyczyni się także do rewitalizacji obszarów miejskich - model partnerstwa publiczno prywatnego,
  • przeprowadzenie szkoleń w zakresie zarządzania tymi obiektami - zorganizowanie cyklu seminariów i warsztatów z ekspertami krajowymi i międzynarodowymi na tematy dotyczące pozyskiwania funduszy na kulturę, tworzenia biznesplanów na poziomie lokalnym, itp.,
  • przeprowadzenie projektu pilotażowego w Bydgoszczy, który obejmie wybranie obiektu znajdującego się w obszarze zdegradowanym oraz podjęcie w nim działań na rzecz przywrócenia go do użytkowania poprzez udostępnienie go na działalność sektora kulturalnego i kreatywnego. Miasto Bydgoszcz w ramach realizacji inwestycji pilotażowej przetestuje umocowanie przemysłów kreatywnych w lokalu usytuowanym w Śródmieściu/Centrum - pustostanie w dobrym stanie technicznym stanowiącym dziedzictwo kulturowe na poziomie krajowym.

   

  Dodatkowe informacje

  Nowe idee, stare budynki LINK

  Konferencja "Stare budynki potrzebują nowych historii - Jak z sukcesem zarządzać dziedzictwem kulturowym?" (Lublana/Słowenia, marzec 2017) LINK

   

    

   Kontakt z prowadzącymi projekt:

   Bożena Katarzyna Napierała: Tel. (52) 58 58 373; e-mail: k.napierala@um.bydgoszcz.pl

    

   Więcej Informacji

   Forget Heritage: http://forgetheritage.euhttp://forgetheritage.eu

   Strona programu Europa Środkowa:  https://europasrodkowa.gov.pl/

   Strona programu Interreg Central Europe:  http://www.interreg-central.eu