logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Centrum Doradcze ds. Ubóstwa Energetycznego (ang. Energy Poverty Advisory Hub – EPAH)Miasto Bydgoszcz otrzymało wsparcie techniczne Komisji Europejskiej w ramach inicjatywy EPAH polegające na opracowaniu przez eksperta analizy ubóstwa energetycznego dla miasta.

Centrum Doradcze ds. Ubóstwa Energetycznego (EPAH), wiodąca inicjatywa UE prowadzona przez Komisję Europejską na zlecenie Parlamentu Europejskiego, jest siecią współpracy interesariuszy mającą na celu wyeliminowanie ubóstwa energetycznego i przyspieszenie sprawiedliwej transformacji energetycznej samorządów lokalnych w Europie. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie jednostkom samorządowym i współpracującym z nimi podmiotom pomocy w analizie zjawiska ubóstwa energetycznego na ich terenie oraz zaplanowanie lokalnych działań, które pomogą je ograniczyć, a w długim terminie pozwolą na jego wyeliminowanie oraz przyspieszenie sprawiedliwej transformacji poszczególnych regionów UE. Centrum współpracuje z ekspertami tematycznymi oraz gromadzi cenną wiedzę, doświadczenia i dobre praktyki, które mogą okazać się przydatne dla innych samorządów i podmiotów zainteresowanych zwalczaniem ubóstwa energetycznego. W ramach pierwszego naboru nagrodzono 23 wnioski reprezentujące 34 gminy z całej Europy (Bydgoszcz i Zamość z Polski), które obecnie otrzymują bezpośrednie wsparcie w podejmowaniu lokalnych działań na rzecz walki z ubóstwem energetycznym. Dzięki tej współpracy samorządy lokalne otrzymują pomoc techniczną w celu osiągnięcia skutecznych lokalnych wyników, które mogą służyć jako inspirujące przykłady dla innych samorządów lokalnych dążących do podjęcia podobnych procesów.