logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Projekt CEC5 „Demonstracja efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych"Zakończono budowę Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy, a 24 czerwca br. zostanie ono uroczyście otwarte przez władze Miasta Bydgoszczy oraz przekazane w ręce ZSM nr 2 i uczniów.

Budynek zaprojektowano tak, by spełniał międzynarodowe kryteria oceny budynków pasywnych i był jednocześnie centrum dydaktycznym. Budynek o powierzchni użytkowej 367,26 m2 ma być funkcjonującym przykładem prawidłowych rozwiązań w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Centrum jest wyposażone w instalację automatyki obejmującą wentylację, ogrzewanie oraz monitorowanie, archiwizowanie i raportowanie wartości mierzonych, takich jak: temperatura w budynku, wielkości meteorologiczne (temperatura powietrza, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru, promieniowanie słoneczne, opad atmosferyczny), parametry pracy urządzeń, parametry zasilania i ogrzewania. Monitorowana będzie również praca zewnętrznych opraw hybrydowych oświetlenia. Zamontowany monitor posłuży do odczytu i prezentacji zmierzonych parametrów. Układ pozyskania energii elektrycznej odnawialnej z jednoczesnym praktycznym zastosowaniem układu do zasilania całości oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego składa się z 100 ogniw fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej o mocy 3,0 kW.

Miasto Bydgoszcz wybudowało Centrum dzięki realizacji projektu unijnego o akronimie CEC5 pn. „Demonstracja efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej. Najważniejszym przedsięwzięciem dla miasta jest właśnie ukończona budowa Centrum.

Centrum Demonstracyjne OZE zlokalizowano przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, który kształci uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz innych poszukiwanych na rynku pracy zawodach np. mechatronik, mechanik CNC i tworzyw sztucznych, elektryk.

W związku z dydaktycznym charakterem budynku, ZSM nr 2 umożliwi jego zwiedzanie osobom zainteresowanym, a także organizację spotkań poświęconych tematyce OZE i budownictwa energooszczędnego, oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Dyrekcją szkoły (tel. 697912524).

Centrum Demonstracyjne Odnawialnych Źródeł Energii laureatem głównej nagrody w konkursie "Zielone Miasta - w stronę przyszłości!" w kategorii "efektywność energetyczna w budownictwie" - publikacja Ministerstwa Środowiska

 

 W lipcu 2013r. ruszyła budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2
przy ulicy Słonecznej 19 w Bydgoszczy
!


Miasto Bydgoszcz realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej pn. „Demonstracja efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych".

Międzynarodowy projekt CEC5 w Bydgoszczy:

Bydgoszcz partycypuje we wszystkich działaniach międzynarodowego konsorcjum projektu CEC5, ale najważniejszym przedsięwzięciem dla miasta jest budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy ul. Słonecznej 19 na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy.

Przed nami początek długo oczekiwanej budowy Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy. Projekt, którego inwestorem jest miasto, otrzymał współfinansowanie ze środków UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca inwestycji przy ul. Słonecznej 19, którym zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PUBR Sp. z o.o. Umowa z firmą podpisana została  3 lipca br., a 15 lipca nastąpiło oficjalne przekazanie wykonawcy placu budowy.

Obiekt, który powstanie przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy, to pierwsze przedsięwzięcie tego rodzaju. Będzie to budynek wysokiej jakości, który pozwoli na testowanie i sprawdzenie rozwiązań energooszczędnych w praktyce.

Obiekt ma spełniać warunki budynku pasywnego: zużycie energii pierwotnej na poziomie mniejszym niż 120 kWh/m kw., a zapotrzebowanie na energię mniejsze niż 15 kWh/m kw./rok.

Podstawowe informacje o obiekcie: powierzchnia użytkowa wyniesie 367,26 m kw., sala laboratoryjna na 25 osób, sala audytoryjna na 36 osób.

Charakter demonstracyjny: ogniwa fotowoltaiczne – 100 ogniw, pompa ciepła solankowa, kolektor  słoneczny, turbina wiatrowa o mocy 3 kW, hybrydowa lampa zewnętrzna, okna zewnętrzne drewniano-aluminiowe trzyszybowe http://www.bertrand.pl/pl/okna-pasywne, gruntowy wymiennik ciepła, rekuperator powietrza na wentylacji mechanicznej, system monitoringu. Budynek  będzie mieć charakter demonstracyjny i będzie udostępniony publicznie. Realizacja Inwestycji Pilotażowej CEC5 przy ul. Słonecznej 19 (Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2)

Budynek dla Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii o powierzchni użytkowej 367,26 m2 i kubaturze  
2 149,44 m3 ma być obiektem pokazowym, referencyjnym, pokazującym prawidłowe i godne do naśladowania rozwiązania w budownictwie niskoenergetycznym.

Wykonano już fundamentowanie budynku w bardzo trudnych warunkach gruntowych, gdyż natrafiono na grunt gliniasty mokry. W związku z powyższym niezbędna była wymiana gruntu z zagęszczeniem w całości pod fundamentami budynku.

Wykonano ściany konstrukcyjne nośne – wewnętrzna – w postaci okrągłego żelbetowego tubusu z betonu architektonicznego, zewnętrzna - murowana pod docieplenie w technologii stosowanej w budynkach pasywnych. W wewnętrznej ścianie żelbetowej została umieszczona instalacja centralnego ogrzewania powierzchniowego zasilana m.in. ciepłem z pompy cieplnej.

Całość konstrukcji zwieńczona została płytą żelbetową stropową pod przyszły dach zielony wraz z kondygnacją techniczną oraz fundamentem pod turbinę wiatrową o mocy 3 KW. Zamontowana została zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa. Wykonano wewnętrzną instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Rozpoczęto roboty wykończeniowe.

Wykonano ponadto przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz teletechniczne.

luty / marzec 2014r. - Zamontowano maszt wiatrowy. Trwa montaż elewacji. Obecnie trwają również prace nad wykonaniem gruntowego wymiennika ciepła. Jego zastosowanie przewidziano w celu oszczędności energii na podgrzanie powietrza wentylacyjnego zimą oraz na chłodzenie latem poprzez system rurarzu podziemnego, połączonego z instalacją wentylacji w budynku.

Lider projektu - Agencja Rozwoju Regionalentwicklung w Vorarlbergu w Austrii zakończyła już budowę budynku pasywnego LIFE CYCLE TOWER ONE (LCT ONE) w Dornbirn.

Film o budowie budynku pasywnego w Dornbirn, Austria - zobacz jak oni to zrobili:

http://www.youtube.com/watch?v=AVzfDoKernk

Zdjęcia budynku pasywnego LCT ONE w Dornbirn w Austrii:

http://www.flickr.com/photos/creebyrhomberg/

Dornbirn w newsach:

http://vorarlberg.orf.at/news/stories/2559536/

http://science.apa.at/site/politik_und_wirtschaft/detail?key=SCI_20121119_SCI40111351010293658

http://www.vol.at/lct-one-weltweit-erstes-holz-hybrid-hochhaus-wird-in-dornbirn-eroeffnet/3402689

Cele projektu:

Projekt CEC5 skoncentruje się na wdrożeniu procedury certyfikacji dla ekologicznych budynków użyteczności publicznej. Celem jest osiągniecie modelu dla budynków użyteczności publicznej zwiększającego zapotrzebowanie na budynki o zerowym zużyciu energii. Po opracowaniu wspólnych kryteriów w 7 krajach europejskich, powstanie 7 budynków pokazowych, które będą promować odnawialne źródła energii, nowe techniki i metodologie, które mogą być również zastosowane w sektorze prywatnym. Budynki zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić zwiedzanie budynku mieszkańcom i sprawdzenie w praktyce zastosowane rozwiązania.

Dalszym celem projektu jest utworzenie transnarodowego obserwatorium ekspertów w celu promowania ekologicznych metod konstrukcji, a także zaoferowanie usług certyfikacji w sektorze publicznym.

Kontakt:

Menedżer lokalny projektu CEC5:
Bożena K. Napierała (52) 585 8373
k.napierala@um.bydgoszcz.pl

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Zintegrowanego Rozwoju
Referat Projektów Międzynarodowych
Sielanka 8A/Piętro I/5 85-102 Bydgoszcz


Priorytet:
Środowisko

Obszar interwencji: 3.3 Wspieranie wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i zwiększania efektywności energetycznej

Czas trwania: październik 2011 - wrzesień 2014

Całkowity budżet projektu:  4 516 584,00 euro , w tym z EFRR: 3 647 624,40 euro

Partnerzy:

Partner wiodący:

 • (VLBG) Regionalentwicklung Vorarlberg eGen (Vorarlberg)

 • (CCA) The Czech Chamber of Architects (Praha) Czechy (CZ)

 • Energy agency of the Zlín Region (Stredni Morava) Czechy (CZ)

 • Vysocina Region (Jihovychod) Czechy (CZ)

 • City of Ludwigsburg (Baden-Württemberg) Niemcy (DE)

 • Ministry of National Development (Kozep-Magyarorszag) Węgry (HU)

 • Municipality of Udine (Friuli-Venezia-Giulia)   Włochy (IT)

 • Union of Italian Provinces Włochy (IT)

 • Miasto Bydgoszcz Polska (PL)

 • Government Office of the Republic of Slovenia od Climate Change  Słowenia (SI)

 • Soča valley development centre Słowenia (SI)

 • Building and Civil Engineering Institute ZRMK Słowenia (SI)

 • Trnava Self-Governing Region (Zapadne Slovensko) Słowacja (SK)

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.projectcec5.eu/

Film o Inicjatywie CESBA:

https://www.youtube.com/watch?v=2nrDeGkN-do 

Pliki do pobrania:

Katalog Zielone Miasta